Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

ISCC-certificering Novapor genbrugsskumemballage

Bæredygtige skum med ISCC Plus: Novapors bidrag til miljøet

Facebook
LinkedIn
E-mail
trykning

Hos Novapor er bæredygtighed og miljøbevidsthed kernen i vores virksomhedsfilosofi. Dette afspejles ikke kun i vores produktionsmetoder, men også i den omhyggelige udvælgelse af vores råvarer og leverandører. Vi understregede for nylig vores forpligtelse til bæredygtighed ved at introducere et nyt ISCC Plus-certificeret skum fremstillet af Sekisui Alveo. De bæredygtige skum med ISCC Plus adskiller sig ikke på nogen måde fra det velkendte materiale, men imponerer derimod med hensyn til ydeevne og udseende. En ny prøve er ikke nødvendig.

Hvad er der helt præcist bag det ISCC Plus-certificerede skum?

NOVAPOR – Vores forståelse af bæredygtig forretning

Hos NOVAPOR betyder en bæredygtig økonomisk tilgang en betydelig reduktion i CO2-emissioner, overholdelse af EU's bæredygtighedskriterier ("Green Deal"/cirkulær økonomi) og forbedring af miljøbalancen gennem reduceret brug af fossile råstoffer. For at opnå dette har vi allerede besluttet os for skummet med ISCC PLUS massebalancetilgang.

Bæredygtigt skum med ISCC Plus

ISCC PLUS massebalance tilgang

ISCC PLUS står for International Sustainability & Carbon Certification. Denne organisation er internationalt anerkendt, følger ekstremt gennemsigtige retningslinjer for massebalancetilgangen og tilbyder omfattende løsninger til både den biocirkulære økonomi og den cirkulære økonomi fra en enkelt kilde.

For at sige det enkelt fungerer ISCC PLUS-massebalancetilgangen på samme måde som grøn elektricitet fra energileverandører, men specifikt for polymerer. Hvordan energileverandøren ved indkøb af grøn strøm skal sikre, at polymerproducenten får passende materialestrømme til at erstatte fossile primærprodukter. Et stigende antal certificerede virksomheder tager allerede denne tilgang i betragtning. Gyldige ISCC PLUS-certifikater:

  • 404 (04/2020)
  • 870 (04/2021)
  • 1941 (04/2022)

Polymerproducenten kan sælge den færdige polymer - afhængig af andelen af den bæredygtigt producerede materialestrøm - med et ISCC PLUS-certifikat. Slutproduktet adskiller sig ikke fra polymerer fremstillet af konventionelle prækursorer og bruges i alle applikationer. Der kræves ingen ny validering eller godkendelse fra kunden til produktionen af vores polyolefinskum!

For biocirkulær økonomi og cirkulær økonomi opfylder råvarerne definitionen af affald eller restprodukter i henhold til affaldsrammedirektivet 2008/98/EF og er derfor ikke bevidst producerede materialestrømme. Vores leverandørs produktionsanlæg i Roermond (NL) har været ISCC PLUS certificeret siden 2020.

På vores vej til bæredygtig forretning følger vi en livscyklusanalyse (LCA) og bestemmer produktets kulstofaftryk (PCF) for udvalgte skum. På den måde opfylder vi vores kunders krav og markedets krav.

Bæredygtige skum iscc
Kuffertindsats lavet af bæredygtigt skum med ISCC Plus

Vores forpligtelser på et øjeblik:

Bæredygtig forsyningskæde: Vi garanterer en bæredygtig forsyningskæde, der lever op til de højeste standarder.

Overholdelse af RØD: Vores bæredygtige skum med ISCC Plus opfylder EU-kommissionens retningslinjer for vedvarende energi (RED) for at sikre, at det er produceret på en miljøvenlig måde.

Overensstemmelse med SDG'erne: Vores bæredygtige skum med ISCC Plus-certifikat understøtter FN's bæredygtighedsmål (SDG'er) og bidrager dermed til den globale miljødagsorden.

Uafhængig verifikation: Bæredygtighedserklæringen og massebalancen af vores skum er uafhængigt verificeret for at sikre maksimal gennemsigtighed og troværdighed.

grafisk Novapor skumemballage 1

Hvorfor ISCC Plus?

Valget af ISCC Plus bringer adskillige fordele med sig:

International anerkendelse: ISCC Plus er en internationalt anerkendt certificering, der sikrer de højeste standarder for bæredygtighed og miljøbeskyttelse.

Gennemsigtighed i forsyningskæden: Certificeringen stiller høje krav til gennemsigtighed i hele forsyningskæden, fra råvareudvinding til slutproduktet.

Massebalance tilgang: ISCC Plus' transparente massebalancetilgang giver klare retningslinjer og løsninger for bioøkonomien og den cirkulære økonomi.

Stærk stigning i certificerede virksomheder: Det stigende antal virksomheder, der bliver ISCC Plus-certificerede, fremhæver den voksende globale tendens til bæredygtig praksis.

ISCC PLUS massebalancetilgangen forklarer: Sammenlignet med "grøn elektricitetstilgangen" hos energileverandører muliggør ISCC Plus-massebalancetilgangen en klar fordeling af bæredygtig praksis langs hele forsyningskæden. I lighed med at vælge mellem forskellige strømkilder, kan kunden nu være sikker på, at vores polymer lever op til de højeste bæredygtighedsstandarder, der kan sammenlignes med grønne el-certifikater.

grafisk Novapor skumemballage 3

Novapors bæredygtige skum med ISCC PLUS certifikat: NA FRA 36

Fra nu af kan vores bæredygtige skum bruges med ISCC Plus – NA FRA 36 – med et stolt 95 % organisk cirkulært indhold, takket være ISCC PLUS-certifikatet. Dette understreger vores forpligtelse til miljøvenlige materialer og bæredygtig produktionspraksis.

Bæredygtig bortskaffelse af produktionsaffald

Vi fokuserer også på bæredygtighed ved behandling af produktionsaffald. Vores postindustrielle affald, som opstår under produktionen af vores tværbundne PE-skum, genbruges i samarbejde med en partner. På den måde får affaldet nyt liv og bidrager til en lukket cirkulær økonomi.

Hos Novapor er vi stolte af at bidrage til at beskytte miljøet og samtidig tilbyde produkter af høj kvalitet. Vores bæredygtige skum med ISCC Plus-certifikat er et yderligere skridt mod en bæredygtig fremtid, som vi er ved at forme sammen.

Del denne besked

Facebook
LinkedIn
E-mail
trykning