Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

Databeskyttelseserklæring fra Novapor Hans Lau (GmbH & Co) KG

1 Privatlivspolitik

 

Vi lægger stor vægt på beskyttelsen af personlige data, der er betroet os. I princippet er det muligt at bruge vores hjemmeside uden at give nogen personlige data. Personoplysninger anmodes kun om, behandles og bruges i det omfang, det er nødvendigt for at levere de tjenester, du har anmodet om, eller for at levere indhold.

 

 

1.1 Formål med databehandling

 

Nedenfor finder du information om indsamling af personoplysninger ved brug af vores hjemmeside. Personoplysninger omfatter alle data, der kan relateres til dig personligt, såsom navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, samt den IP-adresse, som den pågældende person bruger. Disse data behandles altid i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

 

Ansvarlig instans i henhold til databeskyttelsesloven:

 

NOVAPOR Hans Lau (GmbH & Co) KG

Fredericiagade 21B

7100 Vejle - DK

Tlf. 49 4191 908980

nordic@novapor.com

 

Intern databeskyttelseskontakt

Julian Mühlenberg – julian.muehlenberg@novapor.de

 

 

1.2 Indsamling af generelle data og oplysninger

 

Udbyderen af siderne indsamler og opbevarer automatisk information i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

 

 • Den anvendte browsertype og version 

 • anvendte operativsystem

 • den såkaldte henvisnings-URL (websted, hvorfra det anmodede websted blev tilgået)

 • Besøgte URL

 • Muligvis internetudbyderen af adgangssystemet

 • Tid og dato for serveranmodning

 • IP-adresse

 • andre lignende data og informationer, der tjener til at afværge fare i tilfælde af angreb på de informationsteknologiske systemer.

 

For os, som operatør af denne hjemmeside, kan disse data ikke tildeles bestemte personer. Disse data er ikke flettet med andre datakilder.

Ved brug af disse generelle data og informationer drages der ingen konklusioner om den registrerede. Disse oplysninger er derimod nødvendige for at overføre indholdet af webstedet korrekt, for at sikre komfortabel brug af webstedet og for at give de retshåndhævende myndigheder de nødvendige oplysninger til strafferetlig forfølgning i tilfælde af et cyberangreb.

Grundlaget for databehandling er artikel 6, stk. 1 litra f GDPR, som tillader behandling af data for at beskytte den ansvarliges eller en tredjeparts legitime interesser.

 

Cookies

 

Vores hjemmeside bruger såkaldte "session cookies" for at gøre det nemmere for dig at bruge vores hjemmeside. Det er tekstfiler, der kun gemmes på din harddisk i hele dit besøg på vores hjemmeside. Indstillinger såsom det sprog, som brugeren har lavet på siden, gemmes, så de ikke skal lave dem igen under deres besøg. Der vil under ingen omstændigheder blive indsamlet personoplysninger, der gør det muligt at drage konklusioner om dig som person. Hvis browseren er lukket, slettes sessionscookien med alle gemte data. De fleste browsere er indstillet til automatisk at acceptere cookies. Du kan dog deaktivere lagringen af cookies eller indstille din browser, så den informerer dig om, at der sendes cookies.

 

SSL-kryptering

 

For at kunne beskytte og sikre dine personlige data indsamlet af os, for eksempel via webformular, anvender vi krypteringsmetoder via HTTPS, som svarer til den aktuelle teknologi.

 

Kontakt

 

Hvis en berørt person kontakter os via e-mail, vil de personlige data, som den berørte person frivilligt har overført, blive gemt. Dette tjener det formål at tildele anmodningen og derefter besvare den. Disse data videregives ikke til tredjemand.

 

Databeskyttelse for applikationer

 

Dine personlige ansøgningsdata indsamles og behandles udelukkende med det formål at besætte ledige stillinger i vores virksomhed. Dine personlige ansøgningsdata videregives kun til de ansvarlige personer i vores virksomhed. Derudover vil dine ansøgningsdata ikke blive videregivet til tredjemand eller brugt på anden måde. Behandlingen kan også foregå elektronisk. Dette er især tilfældet, hvis en ansøger sender os de relevante ansøgningsdokumenter digitalt.

Hvis vi indgår en ansættelseskontrakt med dig, vil de data, du afgiver, blive opbevaret med det formål at behandle ansættelsesforholdet i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Hvis der ikke indgås en ansættelseskontrakt med ansøgeren, slettes ansøgningsdokumenterne 24 måneder efter forløbets afslutning. Der er taget tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte de data, der indsamles som en del af din applikation, mod manipulation og uautoriseret adgang.

 

 

2 Den registreredes rettigheder

 

Du har følgende rettigheder over for os med hensyn til dine personoplysninger:

 

 • Ret til bekræftelse af, om personoplysninger om dig bliver behandlet

 • Ret til information om dine data gemt af os og deres behandling

 • Ret til berigtigelse af unøjagtige personoplysninger

 • Ret til sletning af dine data gemt af os eller ret til begrænsning af behandlingen, hvis vi endnu ikke har tilladelse til at slette dine data på grund af juridiske forpligtelser

 

Hvis du har givet os dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette med virkning for fremtiden. Kontaktoplysningerne kan findes i begyndelsen af denne databeskyttelseserklæring.

 

 

3 Sletning eller blokering af data

 

Vi overholder principperne om dataundgåelse og dataøkonomi. Vi sletter eller blokerer derfor dine personoplysninger, så snart det respektive lagringsformål er opnået, eller de opbevaringsperioder, der er fastsat ved lov, sørger for det.

 

 

4 Ændringer i vores privatlivspolitik

 

Vi forbeholder os retten til at ændre denne databeskyttelseserklæring for at beskytte dine personoplysninger for altid at tilpasse dem til gældende lovkrav.

 

 

5 Eksterne links / ansvarsfraskrivelse

 

Af hensyn til brugervenlighed kan vores hjemmeside indeholde links til eksterne tredjepartswebsteder, hvis indhold vi ikke har indflydelse på. Derfor kan vi ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev tjekket for mulige lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for linkningen.

En permanent kontrol af indholdet af de linkede sider er dog ikke rimelig uden konkrete beviser for en krænkelse. Så snart vi bliver opmærksomme på lovovertrædelser, vil vi fjerne sådanne links med det samme.

Brug af andre udbyderes hjemmesider er på brugerens eget ansvar. Bemærk venligst databeskyttelsesreglerne på andre udbyderes hjemmesider.