Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

Emballage til farligt gods Novapor-skum

Emballage til farligt gods: Beskyttelse og sikkerhed ved transport af farligt gods

Facebook
LinkedIn
E-mail
trykning

Som eksperter i individuelle emballageløsninger er det særligt vigtigt for os hos NOVAPOR at informere om farligt gods emballage. Sikker transport af farligt gods er afgørende for sikkerheden for mennesker, miljø og ejendom. Men hvad er emballage til farligt gods egentlig, og hvilke krav skal den opfylde?

Hvad er emballage til farligt gods?

Farligt godsemballage er specialudviklet emballage, der bruges til sikker transport af farligt gods. Disse varer omfatter kemikalier, gasser, eksplosive stoffer, biologiske stoffer og radioaktive materialer. Emballagen skal være udformet på en sådan måde, at den omslutter de farlige stoffer forsvarligt og beskytter dem mod beskadigelse eller lækage under transport. Hos Novapor udvikler vi specialemballage af bølgepap, træ og/eller skum.

Emballage til farligt gods Novapor-skum

Hvad er farligt gods?

Farligt gods omfatter en række forskellige materialer og stoffer, der på grund af deres egenskaber kan udgøre potentielle risici for mennesker, miljø og ejendom. Disse omfatter, men er ikke begrænset til, eksplosive, brandfarlige, giftige, ætsende, radioaktive eller miljøfarlige stoffer. Sikker håndtering og transport af farligt gods kræver særlige forholdsregler og beskyttelsesforanstaltninger for at undgå ulykker og skader.

Hvordan skal farligt gods emballage mærkes?

Ifølge internationale regler skal emballage til farligt gods være forsynet med visse mærker for at identificere de farlige stoffer, der er indeholdt, og for at påpege de dermed forbundne risici. Disse omfatter blandt andet faresymboler, advarsler, produktnavne, FN-numre og emballageetiketter. Disse markeringer gør det muligt for transportører, lagermedarbejdere, beredskabspersonale og andre interessenter at reagere passende på farer og tage passende sikkerhedsforanstaltninger.

Faresedler for de forskellige klasser af farligt gods

Mærkning til farligt gods emballage Novapor
KlasseBeskrivelse
1Eksplosive stoffer og genstande indeholdende eksplosivstoffer
2gasser
3Brandfarlige flydende stoffer
4.1Brandfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer og desensibiliserede eksplosive faste stoffer
4.2Selvantændelige stoffer
4.3Stoffer, der frigiver brændbare gasser i kontakt med vand
5.1Stoffer, der virker inflammatorisk (oxiderende).
5.2Organiske peroxider
6.1Giftige stoffer
6.2Smitsomme stoffer
7Radioaktive materialer
8Ætsende stoffer
9Forskellige farlige stoffer og genstande

Skal farligt gods emballage certificeres?

Ja, emballage til farligt gods skal normalt igennem visse certificeringer og tests for at sikre, at den opfylder kravene gældende regler og standarder svarer til. Disse omfatter blandt andet FN's emballageregler, nationale og internationale transportregler samt branchespecifikke standarder og retningslinjer. Certificering sikrer, at emballagen lever op til de krævede sikkerhedsstandarder, og at de farlige stoffer, den indeholder, kan transporteres sikkert og korrekt. 

Mærkning af farligt gods emballage Novapor kasser

Hvad ville være et eksempel på farligt gods emballage?

Et eksempel på sikker transport af farligt gods, der er særligt relevant i dag, er lithium-ion-batterier. Disse batterier bruges i en bred vifte af enheder, herunder mobiltelefoner, bærbare computere, elektriske køretøjer og mange andre elektroniske enheder. På grund af deres kemiske sammensætning og potentielle farer skal lithium-ion-batterier pakkes og transporteres sikkert i overensstemmelse med gældende regler.

 

Der gælder særlige regler og forskrifter for transport af lithium-ion-batterier for at sikre, at batterierne er forsvarligt emballeret og ikke udgør en risiko for mennesker, miljø eller ejendom.

Disse omfatter blandt andet:

  • Særlige emballageinstruktioner: Lithium-ion-batterier skal transporteres i speciel emballage designet til sikker transport af dette farlige gods. Denne emballage skal opfylde gældende standarder og omslutte batterierne forsvarligt for at forhindre lækage eller beskadigelse. I en aktuel sag har vi designet en trækasse med en skumindsats, der optimalt beskytter lithium-ion-batterierne under transport.
 
  • Mærkning og dokumentation: Emballagen til lithium-ion-batterier skal være mærket og dokumenteret i overensstemmelse med internationale regler. Dette inkluderer faresymboler, advarsler, UN-numre og andre markeringer, der angiver faren ved de medfølgende batterier.
 
  • Sikkerhedsregler under transport:  Ved transport af lithium-ion-batterier skal visse sikkerhedsforskrifter følges for at undgå ulykker og skader. Dette omfatter blandt andet særlige foranstaltninger for at forhindre kortslutninger, overophedning og skader under transport.
Lithium-batterier, der markerer farligt gods-emballage Novapor
Lithium-batterier, der markerer farligt gods-emballage Novapor

Innovativ løsning til sikker emballering af farligt gods

Et eksempel på sikker emballage til farligt gods til lithium-ion batterier er specielle transportkasser eller beholdere, der er udstyret med polstring, støddæmpere og termisk isolering for at beskytte batterierne under transport. Disse emballager er designet til at opfylde de specifikke krav til sikker transport af lithium-ion-batterier og minimere risikoen for mennesker, miljø og ejendom.

 

Standard eller individuel?

NOVAPOR tilbyder visse Standard papkasser, Beholder til farligt gods i plast, FN trækasser, Beholder til farligt gods lavet af aluminium og andre standardløsninger. Disse standardemballager overholder og opfylder internationale regler og standarder for at sikre sikkerhed under transport af farligt gods. Vi tilbyder også mulighed for individuel fremstilling i henhold til dine specifikke krav.

Emballage til farligt gods Novapor-skum

Overordnet set er emballage til farligt gods en væsentlig del af sikker transport af farligt gods. Hos NOVAPOR hjælper vi dig gerne som en kompetent partner med at udvikle skræddersyet farligt godsemballage, der opfylder dine specifikke krav og sikrer det højeste sikkerhedsniveau. Vores ekspertise og erfaring gør os i stand til at levere effektive løsninger, der optimalt beskytter dit farlige gods og gør transportprocessen sikker og effektiv.

Del denne besked

Facebook
LinkedIn
E-mail
trykning