Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

Novapor i delstatsparlamentet i Kiel

Novapor i Kielers delstatsparlament: Indsigt i Slesvig-Holstens politik

Facebook
LinkedIn
E-mail
trykning

I sidste uge var et hold fra Novapor inviteret til delstatsparlamentet i Kiel. Denne mulighed gav ikke kun et indblik i, hvordan lokale politiske beslutningstagere arbejder, men muliggjorde også interessante diskussioner med personligheder som økonomiminister Claus Ruhe Madsen og finans- og budgetordfører Ole Plambeck.

Fokus for diskussionerne var primært på økonomiske og transportpolitiske spørgsmål i Slesvig-Holsten. En af de nøglefaktorer, der blev diskuteret intensivt, var spørgsmålet om forsyningskæder. I en globaliseret verden spiller glatte forsyningskæder en afgørende rolle for virksomheders succes. Novapor-teamet havde mulighed for at dele deres perspektiv og komme med forslag til, hvordan man kan styrke den regionale økonomi ved at optimere forsyningskæderne.

Novapor i delstatsparlamentet i Kiel

Novapor i Kielers delstatsparlament: Økonomi- og transportpolitik i Slesvig-Holsten

Et andet vigtigt emne på dagsordenen var udenrigshandel. I en tid, hvor internationale relationer og handelsaftaler spiller en central rolle, blev muligheder og udfordringer for slesvig-holstenske virksomheder i det globale markedsmiljø belyst. Dialogen med økonomiministeren gav værdifuld indsigt i delstatsregeringens strategiske overvejelser og muliggjorde en konstruktiv udveksling om potentialer og risici.

Bureaukrati og virksomhedsovertagelse dukkede også op som afgørende emner under diskussionerne. Erfarings- og idéudvekslingen med økonomi- og budgetordføreren gav mulighed for at forstå de politiske perspektiver på disse forhold og til sammen at søge løsninger.

Det nye mål for Slesvig-Holsten blev også diskuteret. Novapor vil gerne gøre sit til, at Slesvig Holsten når dette mål og bliver et klimaneutralt industriland.

Novapor i delstatsparlamentet i Kiel

Mødet i Slesvig-Holstens delstatsparlament var ikke kun en platform for værdifulde diskussioner, men også en mulighed for at styrke samarbejdet mellem politik og erhvervsliv. Gennem direkte dialog blev misforståelser ryddet op, udfordringer blev identificeret og konkrete skridt til bæredygtig økonomisk udvikling blev diskuteret.

Det viser, at virksomhedernes stemmer bliver hørt, og at dialogen mellem den private sektor og politik kan bidrage konkret til at forme en fremtidsrettet økonomisk politik.

Samlet set var besøget i delstatsparlamentet i Kiel en berigende oplevelse for Novapor-teamet. Den opnåede indsigt og de skabte forbindelser vil utvivlsomt være med til at styrke virksomhedens position i regionen og give positive impulser til den økonomiske udvikling i Slesvig-Holsten.

Del denne besked

Facebook
LinkedIn
E-mail
trykning