Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

Novapor skumemballage genbrug hos Novapor

Vejen til en cirkulær økonomi: genbrug hos NOVAPOR

Facebook
LinkedIn
E-mail
trykning

Oplev genbrug hos Novapor, og hvordan det hjælper med at reducere spild og bevare naturressourcerne.

I en tid, hvor bæredygtighed og miljøbeskyttelse bliver stadig vigtigere, spiller emballageindustrien en ubestridelig nøglerolle i at reducere affald og bevare naturressourcer. Hos NOVAPOR ser vi os selv som producent og udvikler af emballageløsninger lavet af skum, bølgepap og træ og også som en pioner på vejen mod en cirkulær økonomi. Vores mål er at producere produkter af høj kvalitet og også sikre, at alle materialer, der genereres under fremstillingsprocessen, genbruges omhyggeligt og genbruges.

Cirkulær økonomi som strategi

Den cirkulære økonomi er en økonomisk model, der har til formål at bruge ressourcer mere effektivt og reducere spild ved løbende at cirkulere produkter, materialer og ressourcer i lukkede kredsløb. I stedet for at forbruge ressourcer efter en enkelt brug og skabe affald, genanvendes, genbruges eller regenereres de for at forlænge deres levetid og reducere behovet for nye råmaterialer. I den cirkulære økonomi betragtes affald som en ressource, der kan returneres til produktions- og forbrugskredsløbet, snarere end som et uundgåeligt slutprodukt.

Novapor skumemballage genbrug hos Novapor distriktets økonomi
Novapor skumemballage genbrug hos Novapor distriktets økonomi

Samlet set giver genbrug af emballagematerialer hos Novapor adskillige fordele i sammenhæng med den cirkulære økonomi. Det reducerer miljøpåvirkningen, sparer ressourcer, reducerer spild og fremmer mere bæredygtig brug af materialer. Genbrug hjælper med at lukke materialekredsløb ved at omdanne restmaterialer til værdifulde ressourcer og føre dem tilbage til produktionsprocessen.

Bæredygtige emballageløsninger

Vores emballageløsninger er normalt lavet af råpaneler, som danner slutproduktet, men som også efterlader rester. Vi ser ikke disse efterladenskaber som affald, men derimod som værdifulde ressourcer, der kan genintegreres i materialekredsløbet i en omhyggelig genbrugsproces.

Økonomisk effektivitet spiller også en vigtig rolle i implementeringen af vores bæredygtige emballageløsninger. Vores kunder erkender i stigende grad, at bæredygtig emballage ikke kun giver miljømæssige fordele, men også kan give økonomiske fordele. Ved at optimere emballageprocesser og materialer kan virksomheder reducere omkostningerne, bruge ressourcerne mere effektivt og samtidig forbedre deres brandimage ved at positionere sig selv som miljøbevidste.

Primær emballage Sekundær emballage Tertiær emballage NOVAPOR skumkasser

Vi hjælper vores kunder med at imødekomme stigende forbrugerkrav ved at implementere bæredygtige emballageløsninger. Forbrugerne viser stigende interesse for miljøvenlige produkter og er villige til at betale for produkter, der sælges i bæredygtig emballage. Dette skaber incitamenter for virksomheder til at investere i bæredygtige emballageløsninger og udvikle innovative tilgange til at imødekomme forbrugernes efterspørgsel.

Hvor meget materiale blev genbrugt og genbrugt hos Novapor i 2023?

0
tons

Ikke-tværbundet skum

0
tons

Tværbundet skum

0
tons

pap

0
tons

Træ

Genbrug hos Novapor: skum

Hos Novapor tilbyder vi vores kunder en bæredygtig emballageløsning, der dækker hele produktudviklingscyklussen. Det starter med et emballagedesign, der sparer plads og reducerer materialeforbruget, samt udvælgelse af de bedste bæredygtige materialer, de mest bæredygtige fremstillingsmetoder og optimale genbrugsforhold. Genbrug hos Novapor reducerer spild, sparer råvarer og reducerer miljøbelastningen.

Et kig på 2023 viser, at genbrug hos Novapor allerede bærer frugt. Lad os starte med de ikke-tværbundne skum - over 30 tons af dette materiale er blevet genbrugt med succes. I vores produktion anvendes en topmoderne ballepresse, som makulerer rester og gammel emballage af ikke-tværbundet PE-skum, komprimerer det og leverer det i form af tråde. Disse tråde indsamles og sendes til en videre genbrugsproces i samarbejde med vores partner, som også forsyner os med nye råvarer. 

Det resulterende genbrugsmateriale bruges ikke kun i produktionen af jomfruelige varer, men også i vores genbrugsskumlinje kaldet FORNY. Vi har også med succes genbrugt tværbundet skum - over 50 tons blev genbrugt og genbrugt i 2023. Vores egen shredder makulerer rester og gammel emballage af tværbundet polyethylenskum til små flager, som samles i beholdere og hentes af vores samarbejdspartner. Denne partner forvandler flagerne til nye skummåtter, som ofte bruges som et elastisk lag i højkvalitets kunstgræssystemer til sportsbaner og legepladser. På denne måde får skummet et andet liv, og der skabes en "zero waste" tilgang i ordets sandeste betydning.

Genbrug hos Novapor: pap

Selv papir, bølgepap og bikagepap undslipper ikke vores omfattende genbrugsinitiativ. I 2023 var vi i stand til at genbruge imponerende 29,5 tons af disse materialer. Både det papir- og papaffald, der opstår i vores egen produktion, samt den emballage, vi modtager, bliver professionelt indsamlet og komprimeret i en stor presse. Når der er indsamlet nok materiale, samler vores partner beholderne, og papiret og pap bliver professionelt genbrugt for at vende tilbage til materialekredsløbet.

Genbrug hos Novapor: træ

Endnu en milepæl i vores forpligtelse til genbrug vedrører træ. I 2023 blev over 40 tons træ indsamlet og afhentet af vores partner. Dette træ kommer fra både produktion af ny emballage og brugt emballage og paller. Det indsamlede træaffald ender i et affaldstræforarbejdningsanlæg, hvor det forarbejdes til en værdifuld sekundær råvare. Dette kan bruges enten materielt eller energisk, hvilket repræsenterer et yderligere skridt mod en cirkulær økonomi.

Novapor skumemballage genbrug hos Novapor Holz

Innovative måder

Ved udvikling af ny emballage er vi hos NOVAPOR allerede afhængige af genanvendelige materialer. Vores genbrugsskum såsom RENEW eller brugen af OSB i stedet for jomfruelige materialer til eksportkasser er meget populære. Hvor det er muligt, bruger vi materialer fremstillet af genbrugsmaterialer og forsøger at designe emballagen på en sådan måde, at den let kan adskilles efter brug, fx ved at lime på bestemte steder i stedet for at lime over hele overfladen. Denne strategiske planlægning er et vigtigt aspekt af vores bestræbelser på at øge genanvendelsesprocenterne yderligere.

For fremtiden har vi sat os som mål at øge vores genanvendelsesprocenter yderligere og finde innovative måder at spare endnu flere ressourcer på og understøtte overgangen til en fuldt cirkulær økonomi. Vi er stolte af at bidrage til miljøbeskyttelse og vil fortsætte vores bestræbelser på at skabe en bæredygtig og miljøvenlig fremtid sammen.

Del denne besked

Facebook
LinkedIn
E-mail
trykning