Tel. +45 2062 1716

 nordic@novapor.com

This privacy statement was last changed on 6. november 2023, last checked on 6. november 2023, och gäller för medborgare och lagliga permanentboende i USA.

I denna integritetspolicy förklarar vi vad vi gör med de uppgifter vi får om dig via https://www.novapor.com/se. Vi rekommenderar att du läser detta uttalande noggrant. I vår behandling följer vi integritetslagstiftningens krav. Det innebär bland annat att:

  • vi anger tydligt för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter. Vi gör detta med hjälp av denna sekretesspolicy;
  • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändamål;
  • vi begär först ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter i de fall som kräver ditt samtycke;
  • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver även detta från parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
  • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller få dem korrigerade eller raderade på din begäran.

Om du har några frågor, eller vill veta exakt vilka uppgifter vi sparar från dig, vänligen kontakta oss.

1. Syfte och categorir av data

Vi kan samla in eller ta emot personlig information för ett antal syften som är kopplade till vår affärsverksamhet och kan inkludera följande: (klicka för att expandera)

2. Upplysningsrutiner

VI lämnar ut personuppgifter om vi är skyldiga Att lämna ut the lag eller domstolsbeslut, som Svar på ett brottskrämpande organ, i det mån det är tillte enligt Andra embankmenter i lay allmanna säkerheten.

From the or organisation of the object, it is also internal in the sammanslagning eller en förvärvad webbplats kan dina uppgifter avslöjas för våra rådgivare och några potentiella köpare och överlämnas till de nya ägarna.

3. Hur vi svarar på Don Not Track-signaler och global integritetskontroll

Vår webbplats svarar på och stöder fältet Do Not Track (DNT) header request. Om du aktiverar DNT i din webbläsare kommuniceras dessa inställningar till oss i HTTP-förfrågningshuvudet, och vi kommer inte att spåra ditt surfbeteende.

4. Cookies

Vår webbplats använder cookies. För mer information om cookies, se vår Cookie Policy på vår webbplats Välj bort inställningar webbsida. 

Vi har slutit ett databehandlingsavtal med Google.

Google får inte använda uppgifterna för några andra Google-tjänster.

Inkluderingen av fullständiga IP-adresser blockeras av oss.

5. Säkerhet

Vi är engagerade i säkerheten för personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta säkerställer att endast de nödvändiga personerna har tillgång till dina uppgifter, att åtkomsten till uppgifterna är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder ses över regelbundet.

6. Tredjepartswebbplatser

Denna sekretesspolicy gäller inte för tredje parts webbplatser som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter kommer att hantera dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn för dessa webbplatser innan du använder dessa webbplatser.

7. Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Det rekommenderas att du konsulterar denna sekretesspolicy regelbundet för att vara medveten om eventuella ändringar. Dessutom kommer vi aktivt att informera dig när det är möjligt.

8. Få åtkomst till och ändra dina data

Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Se till att alltid tydligt ange vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar några uppgifter om fel person. Vi tillhandahåller den begärda informationen endast efter mottagandet av en verifierbar konsumentförfrågan. Du kan kontakta oss genom att använda informationen nedan. Du har följande rättigheter:

8.1 Du har följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter

  1. Du kan skicka in en begäran om tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig.
  2. Du kan invända mot behandlingen.
  3. Du kan begära en översikt, i ett vanligt förekommande format, av de uppgifter vi behandlar om dig.
  4. Du kan begära rättelse eller radering av uppgifterna om de är felaktiga eller inte eller inte längre relevanta, eller begära att få begränsa behandlingen av uppgifterna.

9.Barn

Vår webbplats är inte utformad för att locka barn och det är inte vår avsikt att samla in personuppgifter från barn under samtyckesåldern i deras bosättningsland. Vi begär därför att barn under samtyckesåldern inte lämnar några personuppgifter till oss.

10. Kontaktuppgifter

Novapor Hans Lau (GmbH & Co) KG
Nikolaus-Otto-Straße 15
24568 Kaltenkirchen
Tyskland
webbplats: https://www.novapor.com/se
E-post: ed.ropavon@ofni

Telefonnummer: +49 4191 90 89 80

11. Dataförfrågningar

För de vanligaste förfrågningarna erbjuder vi dig också möjligheten att använda vårt formulär för dataförfrågning

×

bilaga

Ansvarig instans i den mening som avses i dataskyddslagen:

NOVAPOR Hans Lau (GmbH & Co) KG

Nikolaus-Otto-Straße 15

24568 Kaltenkirchen

Tfn 49 4191 908980

nordic@novapor.com

Intern dataskyddskontakt

Julian Mühlenberg - julian.muehlenberg@novapor.de