Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 5. mars 2024 och gäller för medborgare och lagligt permanent bosatta i Storbritannien.

I denna integritetspolicy förklarar vi vad vi gör med de uppgifter vi får om dig via https://www.novapor.com/se. Vi rekommenderar att du läser detta uttalande noggrant. I vår behandling följer vi integritetslagstiftningens krav. Det innebär bland annat att:

 • vi anger tydligt för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter. Vi gör detta med hjälp av denna sekretesspolicy;
 • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändamål;
 • vi begär först ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter i de fall som kräver ditt samtycke;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver även detta från parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
 • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller få dem korrigerade eller raderade på din begäran.

Om du har några frågor, eller vill veta exakt vilka uppgifter vi sparar från dig, vänligen kontakta oss.

1. Syfte, ytterligare gåvor och lagringsperioder

Vi kan samla in eller ta emot personlig information för ett antal syften som är kopplade till vår affärsverksamhet och kan inkludera följande: (klicka för att expandera)

2. Cookies

Vår webbplats använder cookies. För mer information om cookies, se vår Cookiepolicy

3. Upplysningsrutiner

Vi avslöjar personlig information om vi är skyldiga enligt lag eller ett domstolsbeslut, som svar på en brottsbekämpande myndighet, i den utsträckning det är tillåtet enligt andra bestämmelser i lag, att tillhandahålla information eller för en utredning om en fråga som rör allmän säkerhet.

Om vår webbplats eller organisation tas över, säljs eller involveras i en fusion eller ett förvärv, kan dina uppgifter lämnas ut till våra rådgivare och eventuella potentiella köpare och kommer att vidarebefordras till de nya ägarna.

Vi har slutit ett databehandlingsavtal med Google.

Google får inte använda uppgifterna för några andra Google-tjänster.

Inkluderingen av fullständiga IP-adresser blockeras av oss.

4. Säkerhet

Vi är engagerade i säkerheten för personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta säkerställer att endast de nödvändiga personerna har tillgång till dina uppgifter, att åtkomsten till uppgifterna är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder ses över regelbundet.

5. Tredje parts webbplatser

Denna sekretesspolicy gäller inte för tredje parts webbplatser som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter kommer att hantera dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn för dessa webbplatser innan du använder dessa webbplatser.

6. Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Det rekommenderas att du konsulterar denna sekretesspolicy regelbundet för att vara medveten om eventuella ändringar. Dessutom kommer vi aktivt att informera dig när det är möjligt.

7. Få åtkomst till och ändra dina data

Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Du kan kontakta oss genom att använda informationen nedan. Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas.
 • Rätt till åtkomst: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som är kända för oss.
 • Rätt till rättelse: du har rätt att komplettera, korrigera, ha raderat eller blockerat dina personuppgifter när du vill.
 • Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla det samtycket och att få dina personuppgifter raderade.
 • Rätt att överföra dina uppgifter: du har rätt att begära alla dina personuppgifter från den registeransvarige och överföra den i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att invända: du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi följer detta, om det inte finns befogade skäl för behandling.

Se till att alltid tydligt ange vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar någon data från fel person.

8. Skicka in ett klagomål

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi hanterar (ett klagomål om) behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Informationsnämndens kansli:


Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

9.Barn

Vår webbplats är inte utformad för att locka barn och det är inte vår avsikt att samla in personuppgifter från barn under samtyckesåldern i deras bosättningsland. Vi begär därför att barn under samtyckesåldern inte lämnar några personuppgifter till oss.

10. Kontaktuppgifter

Novapor Nordic - NOVAPOR Hans Lau (GmbH & CO) KG
Fredericiagade 21B
7100 Vejle - DK
Tyskland
webbplats: https://www.novapor.com/se
Email: info@novapor.de
Telefonnummer: +49 4191 90 89 80

11. Dataförfrågningar

För de vanligaste förfrågningarna erbjuder vi dig också möjligheten att använda vårt formulär för dataförfrågning

×

bilaga

Ansvarig instans i den mening som avses i dataskyddslagen:

NOVAPOR Hans Lau (GmbH & Co) KG

Fredericiagade 21B

7100 Vejle - DK

Tfn 49 4191 908980

nordic@novapor.com

Intern dataskyddskontakt

Julian Mühlenberg - julian.muehlenberg@novapor.de