Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

Förpackning för farligt gods Novapor-skum

Farligt godsförpackning: Skydd och säkerhet vid transport av farligt gods

Facebook
LinkedIn
E-post
utskrift

Som experter på individuella förpackningslösningar är det särskilt viktigt för oss på NOVAPOR att ge information om farligt godsförpackningar. Säker transport av farligt gods är avgörande för säkerheten för människor, miljö och egendom. Men vad är egentligen farligt godsförpackning och vilka krav måste de uppfylla?

Vad är farligt godsförpackning?

Farligt godsförpackningar är specialutvecklade förpackningar som används för att säkert transportera farligt gods. Dessa varor inkluderar kemikalier, gaser, explosiva ämnen, biologiska ämnen och radioaktiva ämnen. Förpackningen ska vara utformad så att den säkert omsluter de farliga ämnena och skyddar dem från skador eller läckage under transport. På Novapor utvecklar vi specialförpackningar av wellpapp, trä och/eller skum.

Förpackning för farligt gods Novapor-skum

Vad är farligt gods?

Farligt gods omfattar en mängd olika material och ämnen som på grund av sina egenskaper kan utgöra potentiella risker för människor, miljö och egendom. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, explosiva, brandfarliga, giftiga, frätande, radioaktiva eller miljöfarliga ämnen. Säker hantering och transport av farligt gods kräver särskilda försiktighetsåtgärder och skyddsåtgärder för att undvika olyckor och skador.

Hur ska förpackningar för farligt gods märkas?

Enligt internationella regler ska förpackningar för farligt gods vara försedda med vissa märkningar för att identifiera de farliga ämnen som finns och för att påpeka de risker som är förknippade med dem. Dessa inkluderar bland annat farosymboler, varningar, produktnamn, FN-nummer och förpackningsetiketter. Dessa markeringar gör det möjligt för transportörer, lagerarbetare, räddningspersonal och andra intressenter att reagera på lämpligt sätt på faror och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Faromärkningar för de olika klasserna av farligt gods

Märkning för farligt godsförpackning Novapor
KlassBeskrivning
1Explosiva ämnen och föremål som innehåller explosiva ämnen
2gaser
3Brandfarliga flytande ämnen
4.1Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och desensibiliserade explosiva fasta ämnen
4.2Självantändande ämnen
4.3Ämnen som avger brandfarliga gaser i kontakt med vatten
5.1Ämnen som har en inflammatorisk (oxiderande) effekt
5.2Organiska peroxider
6.1Giftiga ämnen
6.2Smittsamma ämnen
7Radioaktiva material
8:eFrätande ämnen
9Olika farliga ämnen och föremål

Måste förpackningar för farligt gods vara certifierade?

Ja, förpackningar av farligt gods måste oftast gå igenom vissa certifieringar och tester för att säkerställa att de uppfyller kraven gällande föreskrifter och standarder är likvärdiga med. Dessa inkluderar bland annat FN:s förpackningsbestämmelser, nationella och internationella transportbestämmelser samt branschspecifika standarder och riktlinjer. Certifieringen säkerställer att förpackningen uppfyller de säkerhetskrav som krävs och att de farliga ämnen den innehåller kan transporteras säkert och korrekt. 

Märkning av farligt godsförpackningar Novapor lådor

Vad skulle vara ett exempel på farligt godsförpackning?

Ett exempel på säkra transporter av farligt gods som är särskilt aktuellt idag är litiumjonbatterier. Dessa batterier används i ett brett utbud av enheter inklusive mobiltelefoner, bärbara datorer, elfordon och många andra elektroniska enheter. På grund av sin kemiska sammansättning och potentiella faror måste litiumjonbatterier förpackas och transporteras säkert i enlighet med gällande bestämmelser.

 

Särskilda regler och föreskrifter gäller för transport av litiumjonbatterier för att säkerställa att batterierna är korrekt förpackade och inte utgör en risk för människor, miljö eller egendom.

Dessa inkluderar bland annat:

  • Särskilda förpackningsinstruktioner: Litiumjonbatterier måste transporteras i specialförpackningar som är utformade för att säkert transportera detta farliga gods. Denna förpackning måste uppfylla tillämpliga standarder och säkert omsluta batterierna för att förhindra läckage eller skada. I ett aktuellt fall designade vi en trälåda med en skuminsats som optimalt skyddar litiumjonbatterierna under transport.
 
  • Märkning och dokumentation: Förpackningen till litiumjonbatterier måste märkas och dokumenteras i enlighet med internationella bestämmelser. Detta inkluderar farosymboler, varningar, UN-nummer och andra markeringar som indikerar faran med de ingående batterierna.
 
  • Säkerhetsföreskrifter under transport:  Vid transport av litiumjonbatterier måste vissa säkerhetsföreskrifter följas för att undvika olyckor och skador. Detta innefattar bland annat särskilda åtgärder för att förhindra kortslutning, överhettning och transportskador.
Litiumbatterier märkning av farligt gods Novapor
Litiumbatterier märkning av farligt gods Novapor

Innovativ lösning för säker förpackning av farligt gods

Ett exempel på säkra farligt godsförpackningar för litiumjonbatterier är speciella transportlådor eller containrar som är försedda med stoppning, stötdämpare och värmeisolering för att skydda batterierna under transport. Dessa förpackningar är utformade för att uppfylla de specifika kraven för säker transport av litiumjonbatterier och minimera risken för människor, miljö och egendom.

 

Standard eller individuell?

NOVAPOR erbjuder vissa Standard kartonger, Behållare för farligt gods i plast, FN trälådor, Behållare för farligt gods av aluminium och andra standardlösningar. Dessa standardförpackningar överensstämmer med och uppfyller internationella regler och standarder för att säkerställa säkerheten under transport av farligt gods. Vi erbjuder även möjlighet till individuell tillverkning enligt dina specifika krav.

Förpackning för farligt gods Novapor-skum

Sammantaget är förpackningar för farligt gods en väsentlig del av säker transport av farligt gods. På NOVAPOR hjälper vi dig gärna som en kompetent partner att ta fram skräddarsydda förpackningar för farligt gods som uppfyller dina specifika krav och garanterar högsta säkerhetsnivå. Vår expertis och erfarenhet gör att vi kan leverera effektiva lösningar som optimalt skyddar ditt farliga gods och gör transportprocessen säker och effektiv.

Dela detta meddelande

Facebook
LinkedIn
E-post
utskrift