Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

ISCC-certifiering Novapor återvunnen skumförpackning

Hållbara skum med ISCC Plus: Novapors bidrag till miljön

Facebook
LinkedIn
E-post
utskrift

Hos Novapor är hållbarhet och miljömedvetenhet kärnan i vår företagsfilosofi. Detta återspeglas inte bara i våra produktionsmetoder, utan också i det noggranna urvalet av våra råvaror och leverantörer. Vi underströk nyligen vårt engagemang för hållbarhet genom att introducera ett nytt ISCC Plus-certifierat skum tillverkat av Sekisui Alveo. De hållbara skummet med ISCC Plus skiljer sig inte på något sätt från det välkända materialet, utan imponerar snarare vad gäller prestanda och utseende. Ett nytt prov är inte nödvändigt.

Vad exakt ligger bakom det ISCC Plus-certifierade skummet?

NOVAPOR – Vår förståelse för hållbart företagande

På NOVAPOR innebär ett hållbart ekonomiskt tillvägagångssätt en betydande minskning av CO2-utsläppen, överensstämmelse med EU:s hållbarhetskriterier ("Green Deal"/cirkulär ekonomi) och förbättra miljöbalansen genom minskad användning av fossila råvaror. För att uppnå detta har vi redan bestämt oss för skummet med ISCC PLUS massbalansmetoden.

Hållbara skum med ISCC Plus

ISCC PLUS massbalansmetod

ISCC PLUS står för International Sustainability & Carbon Certification. Denna organisation är internationellt erkänd, följer extremt transparenta riktlinjer för massbalansmetoden och erbjuder heltäckande lösningar för både den biocirkulära ekonomin och den cirkulära ekonomin från en enda källa.

För att uttrycka det enkelt fungerar ISCC PLUS massbalansmetoden på samma sätt som grön el från energileverantörer, men specifikt för polymerer. Hur energileverantören genom köp av grön el ska säkerställa att polymertillverkaren skaffar lämpliga materialflöden för att ersätta fossila primärprodukter. Ett ökande antal certifierade företag tar redan hänsyn till detta tillvägagångssätt. Giltiga ISCC PLUS-certifikat:

  • 404 (04/2020)
  • 870 (04/2021)
  • 1941 (04/2022)

Polymertillverkaren kan sälja den färdiga polymeren - beroende på andelen av den hållbart producerade materialströmmen - med ett ISCC PLUS-certifikat. Slutprodukten skiljer sig inte från polymerer gjorda av konventionella prekursorer och används i alla applikationer. Ingen ny validering eller godkännande från kunden krävs för tillverkningen av våra polyolefinskum!

För biocirkulär ekonomi och cirkulär ekonomi uppfyller råvarorna definitionen av avfall eller restprodukter enligt ramdirektivet för avfall 2008/98/EG och är därför inte avsiktligt producerade materialflöden. Vår leverantörs produktionsanläggning i Roermond (NL) är ISCC PLUS-certifierad sedan 2020.

På vår väg mot hållbart företagande följer vi en livscykelanalys (LCA) och bestämmer produktens koldioxidavtryck (PCF) för utvalda skum. På så sätt möter vi våra kunders krav och marknadens krav.

Hållbara skum iscc
Resväskeinlägg tillverkad av hållbart skum med ISCC Plus

Våra skyldigheter i korthet:

Hållbar leveranskedja: Vi garanterar en hållbar försörjningskedja som uppfyller de högsta standarderna.

Överensstämmelse med RED: Vårt hållbara skum med ISCC Plus uppfyller EU-kommissionens riktlinjer för förnybar energi (RED) för att säkerställa att det produceras på ett miljövänligt sätt.

Överensstämmelse med SDGs: Våra hållbara skum med ISCC Plus-certifikat stödjer FN:s hållbarhetsmål (SDG) och bidrar därmed till den globala miljöagendan.

Oberoende verifiering: Hållbarhetsdeklarationen och massbalansen för vårt skum är oberoende verifierade för att säkerställa maximal transparens och trovärdighet.

grafisk Novapor skumförpackning 1

Varför ISCC Plus?

Att välja ISCC Plus för med sig många fördelar:

Internationellt erkännande: ISCC Plus är en internationellt erkänd certifiering som säkerställer de högsta standarderna för hållbarhet och miljöskydd.

Transparens i leveranskedjan: Certifieringen ställer höga krav på transparens genom hela leveranskedjan, från råvaruutvinning till slutprodukt.

Massbalans tillvägagångssätt: ISCC Plus transparenta massbalanssyn ger tydliga riktlinjer och lösningar för bioekonomin och den cirkulära ekonomin.

Stark ökning av certifierade företag: Det ökande antalet företag som blir ISCC Plus-certifierade belyser den växande globala trenden mot hållbara metoder.

ISCC PLUS massbalansmetoden förklarar: Jämfört med den "gröna elmetoden" hos energileverantörer, möjliggör ISCC Plus massbalansmetoden en tydlig fördelning av hållbara metoder längs hela leveranskedjan. I likhet med att välja mellan olika kraftkällor kan kunden nu vara säker på att vår polymer uppfyller de högsta hållbarhetsstandarderna, jämförbara med gröna elcertifikat.

grafisk Novapor skumförpackning 3

Novapors hållbara skum med ISCC PLUS-certifikat: NA FRÅN 36

Från och med nu kan våra hållbara skum användas med ISCC Plus – NA FRÅN 36 – med ett stolt 95 % organiskt cirkulärt innehåll, tack vare ISCC PLUS-certifikatet. Detta understryker vårt engagemang för miljövänliga material och hållbara produktionsmetoder.

Hållbart omhändertagande av produktionsavfall

Vi fokuserar även på hållbarhet vid hantering av produktionsavfall. Vårt postindustriella avfall, som uppstår vid tillverkningen av våra tvärbundna PE-skum, återvinns i samarbete med en partner. På så sätt får avfallet ett nytt liv och bidrar till en sluten cirkulär ekonomi.

På Novapor är vi stolta över att bidra till att skydda miljön samtidigt som vi erbjuder högkvalitativa produkter. Våra hållbara skum med ISCC Plus-certifikat är ytterligare ett steg mot en hållbar framtid som vi formar tillsammans.

Dela detta meddelande

Facebook
LinkedIn
E-post
utskrift