Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

Novapor skumförpackningar transportsäkerhet

Hur säkerställer vi på Novapor att dina förpackningar överlever transport?

Facebook
LinkedIn
E-post
utskrift

I en värld av förpackningsutveckling står Novapor för innovation, erfarenhet och högsta säkerhetsstandard. Här på Novapor förlitar vi oss på en avancerad metod för att säkerställa att dina förpackningar tål de verkliga påfrestningarna från transport. Vi erbjuder certifierade förpackningstester och transportsimuleringar med rapporter, som är en bekräftelse för kunder och transporttjänstleverantörer att förpackningen skyddar produkten på ett säkert sätt. Detta kan vara viktigt inte bara för kunden utan även för försäkringsbolagen.

Kärnan i våra ansträngningar ligger inte bara i år av expertis, utan också i toppmoderna beräkningsprogram som utvecklar skräddarsydda förpackningslösningar för alla typer av produkter. Men en produkts resa från en plats till en annan kan innebära en mängd olika utmaningar. Transportvägar varierar och olika transportföretag har olika krav.

Exakt beräkning för skräddarsydda förpackningar

Våra förpackningsutvecklare har inte bara specialistkunskaper utan också kraftfulla beräkningsprogram. Dessa program analyserar produkten som ska förpackas efter vikt och känslighet för att bestämma den optimala stödytan och stoppningen. Dessa skräddarsydda lösningar utgör grunden för säkra förpackningar som skyddar din produkt under dess resa.

Novapor skumförpackningar transportsäkerhet

Certifierade förpackningstester och transportsimuleringar för ultimat säkerhet

Trots noggrann planering och beräkningar kan oförutsedda situationer uppstå under transporten. Det är här vår certifierade transportsimulering kommer in i bilden. Denna globalt erkända metod säkerställer att din förpackning genomgår sina steg inte bara teoretiskt utan också under verkliga förhållanden. Testerna äger rum i ett ISO 17025 ackrediterat testlaboratorium för miljösimulering för att säkerställa högsta standard.

Novapor skumförpackningar transportsäkerhet

Ett brett utbud av laster i sikte: från lagret till flygplanets lastrum

Vår transportsimulering täcker ett brett spektrum av påfrestningar för att säkerställa att din förpackning tål alla odds. En lämplig testcykel väljs baserat på det förväntade fraktscenariot. Detta kan till exempel inkludera att jämföra inhemsk frakt och global frakt, eller mellan frakt av enstaka paket och pallfrakt.

Vibrationstest w

1. Vibration (transport av lastbil/flygplan)

Att realistiskt efterlikna vibrationer under lastbils- eller flygtransporter är avgörande. Vår testning säkerställer att din förpackning tål de stötar som kan uppstå under transportprocessen.

Novapor skumförpackningar transportsäkerhet

2. Stöt (falltest på förpackning, slagtest på pall)

En oväntad stöt kan orsaka betydande skada. Våra falltester och slagtester säkerställer att din förpackning är robust nog att stå emot oförutsedda stötar.

Novapor skumförpackningar transportsäkerhet

3. Klimat (kyla, värme med låg/hög luftfuktighet)

Extrema klimatförhållanden kan utgöra en utmaning. Våra tester simulerar kyla, värme och olika luftfuktighetsnivåer för att säkerställa att din förpackning behåller sin integritet under alla omständigheter.

Novapor skumförpackningar transportsäkerhet

5. Vibration med tillägg (kombination av vibration och kompressionstryck)

Kombinationen av vibration och kompressionstryck är en realistisk representation av vissa transportförhållanden. Våra tester säkerställer att din förpackning förblir stabil även under dessa kombinerade belastningar.

Novapor skumförpackningar transportsäkerhet

4. Trycktryck (stapling av laster i lagret och lastbilens lastutrymme)

Trycket från staplade produkter i lagret eller lastbilens lastrum kan inte underskattas. Våra tester kontrollerar motståndskraften hos din förpackning under sådana förhållanden.

Novapor skumförpackningar transportsäkerhet

6. Undertryck (flygplanets lastrum)

Trycket i lastrummet på ett flygplan kan ändras under flygning. Våra tester kontrollerar hur väl din förpackning håller under sådana tryckförändringar.

Internationella standarder för högsta kvalitetssäkring

För att säkerställa att våra förpackningstester och transportsimuleringar uppfyller de högsta standarderna följer vi internationellt erkända standarder. Några av de viktigaste standarderna vi använder är:

1. ASTM D4169

ASTM D4169 är en enastående standard som definierar olika testcykler för världsomspännande frakt av enstaka paket och pallar. DC13 och DC12 är av särskild relevans.

2. ISTA-serien

ISTA-serien erbjuder ytterligare differentierade testprocedurer, inklusive 3A för postleverans, 3B för pallar och 3E för liknande pallar inom konsumentsektorn.

Klimattest som en försiktighetsåtgärd

Innan våra förpackningstester och transportsimuleringar ens börjar kan vi även genomföra klimattester. Till exempel simulerar vi tropisk värme med hög luftfuktighet, perfekt för produkter som ska skickas till Sydostasien.

Novapor skumförpackningar transportsäkerhet

Förpackningstest för fraktförpackning

Förpackningstester och transportsimuleringar Novapor skumförpackningar transportsäkerhet

Fraktförpackningen som utvecklats av Novapor är skräddarsydd efter vikt, storlek och känslighetskrav för respektive produkt. Lämpligt material, oavsett om det är skum, wellpapp eller bikakepapp, väljs snabbt ut. Genom efterföljande förpackningstester enligt ISTA-certifiering säkerställer vi att din fraktförpackning är lämplig för världsomspännande frakt. Läs mer om Novapors fraktförpackningar:
Klicka här.

Miljösimulering för exportförpackningar

Exportförpackningar är vanligtvis stora och utsätts för olika påfrestningar under transporten när de reser runt i världen. Av denna anledning utvecklar NOVAPORs förpackningsdesigners skräddarsydda lösningar med kombinationer av trä, wellpapp och skum. Grunden är vanligtvis en pall, vilket möjliggör enkel transport med industritruckar. Under transporten utsätts förpackningen inte bara för vibrationer och stötar utan även för olika väderförhållanden och luftfuktighetsfluktuationer. Vi erbjuder lämpliga tester för att kontrollera exportförpackningen in i minsta detalj. Så du kan vara säker på att din produkt är optimalt skyddad. Ta reda på mer om Novapor exportförpackningar: Klicka här.

Novapor skumförpackningar transportsäkerhet

Slutsats: Säkerhet är ingen slump

På Novapor gör vi allt vi kan för att säkerställa att din förpackning inte bara uppfyller förväntningarna, utan överträffar dem. Våra förpackningsutvecklare, med stöd av toppmoderna beräkningsprogram, lägger grunden för skräddarsydda förpackningar. Certifierade förpackningstester och transportsimuleringar utsätter sedan din förpackning för verklig stress för att säkerställa att den tål de tuffaste förhållanden. Internationella standarder och omfattande testprocedurer garanterar högsta kvalitetssäkring.

I transportvärlden är säkerhet inte ett alternativ – det är en förutsättning för framgång. Med Novapor kan du vara säker på att dina produkter når sin destination säkert och oskadade. Lita på vår expertis för att ta dina förpackningar till nästa nivå och bemästra transportrutter med glans.

Dela detta meddelande

Facebook
LinkedIn
E-post
utskrift