Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

Luftfartyg

Inom flygindustrin är säkerhet högsta prioritet. NOVAPOR har i årtionden försett ledande företag inom flygindustrin med tekniska skumplast och förpackningslösningar. Utrustning i kabinen, pendelförpackningar för fabriken eller transportväskor för verktyg: med individuella lösningar bidrar NOVAPOR till säkra flygresor.

NOVAPOR förpackningslösningar för flygindustrin

Förpackningslösning av skumgummi för flyg

TEKNISK VADDERING

Med godkända NOVAPOR PE-skumplast som PLASTAZOTE eller ALVEO kan vi uppfylla olika krav inom luftfarten. Skumplastet används som stoppning eller skydd i eller på flygplanet. För att uppfylla kraven i FAR / CS 25.853 (a) App F Pt I kan vi leverera speciella flamskyddade PLASTAZOTE-skumkvaliteter. Dessutom kan våra temperaturbeständiga ZOTEK-skum uppfylla kraven i FAR / CS 25.853 (a) App F Pt I. Materialen kännetecknas av icke-brännbarhet, låg rökdensitet, låg värmeutveckling och låga utsläpp av giftiga gaser.

Snabb åtkomst med optimalt skydd

Novapor foam aviation 8 1

SKYDDSFODRAL OCH TRANSPORTBEHÅLLARE

NOVAPORs individuella transportlådor är idealiska för verktyg eller mätutrustning som används vid arbete på flygplan. Delarna skyddas optimalt under transporten, är överskådligt ordnade och en fullständighetskontroll kan snabbt genomföras.

NOVAPOR erbjuder många fodral från ett brett utbud av välkända tillverkare, till exempel:

 

  • Peli® fodral
  • Peli Storm® fodral
  • MAX® fodral
  • SKB-ärenden
  • HPRC fall
  • explorer fall
  • Tekno fall
  • Tungt fodral
  • SPI fall
  • Zarges aluminiumlådor

ÅTERANVÄNDBARA LÖSNINGAR FÖR FLYGINDUSTRIN

NOVAPOR återanvändbara lösningar används företrädesvis i produktion inom flygindustrin. Halvfabrikat kan transporteras och lagras. Leverantörer runt om i världen minskar förpackningskostnaderna, optimerar förpackningsprocesser och Avfall undviks. Detta säkerställer en smart logistikprocess.

Återanvändbara förpackningar, lastbärare för industrin med skuminlägg, Eurocontainrar

Novapor

Innovation är vårt namn