Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

Medicinsk teknik

Medicinteknikföretag tillverkar livsuppehållande maskiner samt produkter som gör livet mer värt att leva. De utvecklar och tillverkar produkter, anordningar och förfaranden för förebyggande, diagnos och behandling av sjukdomar. Medicinteknik är en snabbt växande industri med höga krav på logistik. Lösningar från Novapor finns i tillverkningen i form av återanvändbara förpackningar, för tekniska delar samt för säkra fraktförpackningar.

NOVAPOR förpackningslösningar för den medicinska industrin

Medicinsk teknik 3

HÖGSTA KVALITET UTAN KOMPROMISSER

NOVAPOR tillverkar skräddarsydda skumkuddar för medicinindustrin. Vi skiljer på medicinsk klädsel och förpackning. Inom området medicinsk klädsel bearbetar vi skumplast av högsta kvalitet som Plastazote och formar dem. Våra skumplast uppfyller de högsta kraven och kan användas vid hudkontakt, såväl som med MRI, CT och röntgenljus.

SÄKER FRAKT AV KÄNSLIG UTRUSTNING

NOVAPOR erbjuder lösningar för säker transport av känsliga medicinska produkter över hela världen.
Vi utvecklar transportförpackningar ut ur Wellpapp och producera skumsom uppfyller de stränga kraven och standarderna. Vi använder miljövänliga och återvinningsbara material.

Medicinsk teknik 8

För användning på och med människor uppfyller NOVAPOR PE- och PU-skum de höga kraven. Vi utvecklar medicinska och ortopediska bindor som stödjer och skyddar varje del av kroppen.

 

För användning på och med människor uppfyller NOVAPOR PE- och PU-skum de höga kraven.

Vi utvecklar medicinska och ortopediska bindor som stödjer och skyddar varje del av kroppen.

SKUM FÖR ORTOPEDISKA APPLIKATIONER

Vår ortoped Skum Kan användas med hudkontakt och säkerställer korrekt ryggradsjustering för att minska belastningen och lindra ryggsmärtor.

Medicinsk stoppning

säkra förpackningslösningar hjälper till att rädda liv

Medicinsk teknik 7

ÅTERANVÄNDBARA LÖSNINGAR FÖR KOSTNADSREDUKTION

Medicintekniska produkter och apparater består ofta av många komplexa enskilda komponenter. Eftersom allt inte kan tillverkas i egen regi är medicintekniken beroende av ett stort nätverk av leverantörer. NOVAPOR utvecklar innovativa lösningar för återkommande leveranser av enskilda komponenter återanvändbara förpackningar för att öka effektiviteten, minska avfallet och spara kostnader.

FÖRDELARNA MED NOVAPOR PE OCH PU-SKUM:

• Låg lukt
• Lättvikt
• Stängd cell
• Enastående kemikaliebeständighet
• Bra värmeisolering
• Kan användas under lång tid
• Giftfritt och säkert
• Mycket resistent mot salvor och lotioner
• MRT, CT och röntgengenomskinlig
• CFC och HCFC fri

Medicinsk teknik 4

Novapor

Innovation är vårt namn