Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

NOVAPOR förlitar sig på förnybar energi: Vårt nya solsystem är nu i drift

Facebook
LinkedIn
E-post
utskrift

Vi på NOVAPOR är glada och förväntansfulla över att vår senaste satsning, en toppmodern solcellsanläggning, nu är i drift! Med denna anläggning har vi tagit ett stort steg mot en mer hållbar framtid genom att kunna producera vår egen gröna el. Installationen har en kapacitet på 136 kWp, vilket gör att vi kan tillgodose en stor del av vårt energibehov från förnybara källor.

Vi fokuserar på miljöskydd och minskning av CO2

Miljöskydd och minskning av vårt CO2-utsläpp har länge varit centrala komponenter i vår företagsstrategi. Detta framgår av vår ISO 14001-certifiering, liksom av våra åtgärder för att kompensera koldioxidutsläppen som genereras vid vår anläggning. Som ett ansvarsfullt företag ser vi det som vår plikt att bidra med att skydda klimatet och att använda naturresurserna varsamt. Med solcellsanläggningen har vi nu möjlighet att få en del av vår elförbrukning från förnybara källor, vilket leder till en betydande minskning av våra CO2-utsläpp.

Hållbar energiproduktion och ekonomisk effektivitet

Novapor solenergi

Vår investering i förnybar energi är inte bara bra för miljön, utan även för vår verksamhet. Solcellsanläggningen möjliggör långsiktig kostnadsminskning av vår energiförbrukning och gör oss mindre beroende av de ostabila elpriserna. Genom att kombinera miljöskydd och ekonomisk effektivitet kan vi ta vårt företagsansvar och samtidigt främja hållbar tillväxt.

Tillsammans för en hållbar framtid

Vi är medvetna om att vi som enskilt företag inte kan åstadkomma en stor förändring på egen hand. Därför vill vi bjuda in våra kunder, affärspartners och samhället att tillsammans med oss arbeta för en mer hållbar framtid. Genom att gemensamt utveckla och genomföra idéer kan vi ha en positiv påverkan på miljön och samhället.

Vi är övertygade om att vägen mot en hållbar framtid är en gemensam resa som vi bör vandra tillsammans. Därför fortsätter vi att engagera oss för utbyggnaden av förnybar energi och hållbara teknologier.

Dela detta meddelande

Facebook
LinkedIn
E-post
utskrift