Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

Novapor i delstatsparlamentet i Kiel

Novapor i delstatsparlamentet i Kiel: Inblick i Schleswig-Holsteins politik

Facebook
LinkedIn
E-post
utskrift

Förra veckan bjöds ett team från Novapor in till delstatsparlamentet i Kiel. Denna möjlighet erbjöd inte bara en inblick i hur lokala politiska beslutsfattare arbetar, utan möjliggjorde också intressanta diskussioner med personligheter som ekonomiminister Claus Ruhe Madsen och finans- och budgettalesman Ole Plambeck.

Fokus för diskussionerna låg i första hand på ekonomiska och transportpolitiska frågor i Schleswig-Holstein. En av nyckelfaktorerna som diskuterades intensivt var frågan om försörjningskedjor. I en globaliserad värld spelar smidiga leveranskedjor en avgörande roll för företagens framgång. Novapor-teamet fick möjlighet att dela med sig av sitt perspektiv och ge förslag på hur man kan stärka den regionala ekonomin genom att optimera försörjningskedjorna.

Novapor i delstatsparlamentet i Kiel

Novapor i Kielers delstatsparlament: Ekonomi- och transportpolitik i Schleswig-Holstein

Ett annat viktigt ämne på agendan var utrikeshandeln. I en tid då internationella relationer och handelsavtal spelar en central roll undersöktes möjligheter och utmaningar för Schleswig-Holstein-företag i den globala marknadsmiljön. Dialogen med ekonomiministern gav värdefulla insikter i delstatsregeringens strategiska överväganden och möjliggjorde ett konstruktivt utbyte om potential och risker.

Byråkrati och företagsöverträdelse framträdde också som avgörande ämnen under diskussionerna. Utbytet av erfarenheter och idéer med talesmannen för ekonomi och budget gav möjlighet att förstå de politiska perspektiven i dessa frågor och att tillsammans söka lösningar.

Det nydefinierade målet för Schleswig-Holstein diskuterades också. Novapor vill gärna göra sitt för att Schleswig Holstein ska uppnå detta mål och bli ett klimatneutralt industriland.

Novapor i delstatsparlamentet i Kiel

Mötet i Schleswig-Holsteins delstatsparlament var inte bara en plattform för värdefulla diskussioner, utan också en möjlighet att stärka samarbetet mellan politik och näringsliv. Genom direkt dialog reds missförstånd ut, utmaningar identifierades och konkreta steg för hållbar ekonomisk utveckling diskuterades.

Den visar att företagens röster hörs och att dialogen mellan privat sektor och politik kan ge ett konkret bidrag till att forma en framtidsinriktad ekonomisk politik.

Sammantaget var besöket i delstatsparlamentet i Kiel en berikande upplevelse för Novapor-teamet. De insikter och de kopplingar som skapas kommer utan tvekan att bidra till att stärka företagets position i regionen och ge positiva impulser till den ekonomiska utvecklingen i Schleswig-Holstein.

Dela detta meddelande

Facebook
LinkedIn
E-post
utskrift