Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

NOVAPORs borgmästare Stefan Niclas Bohlen besöker den innovativa förpackningsvärlden

NOVAPOR: Borgmästare Stefan Bohlen besöker den innovativa förpackningsvärlden

Facebook
LinkedIn
E-post
utskrift

Kaltenkirchen – Ett varmt välkomnande och intressanta insikter präglade besöket av borgmästare Stefan Niclas Bohlen och byrån för ekonomisk utveckling på NOVAPOR, det traditionella familjeföretaget i Kaltenkirchen. Tillsammans med verkställande direktörerna Jörg och Andreas Mühlenberg diskuterade vi inte bara företagets imponerande utveckling, utan också dess betydelse för den lokala ekonomin.

Borgmästare Bohlen framförde staden Kaltenkirchens lyckönskningar och betonade NOVAPORs mångåriga tradition som en etablerad aktör i entreprenörslandskapet. "För vårt Kaltenkirchen-samhälle är NOVAPOR inte bara ett företag, utan en viktig partner med många års tradition som också ger trygga jobb", säger Bohlen.

Besöket ledde genom produktionsanläggningarna där Bohlen fick bekanta sig med NOVAPORs innovativa förpacknings- och transportlösningar samt tekniska skum. Verkställande direktörerna förklarade företagets styrkor, särskilt de återanvändbara lösningar som utvecklats internt, som inte bara förenklar processer utan också bidrar till miljöskyddet.

"Det var fascinerande att uppleva NOVAPORs utveckling och innovationer på nära håll. Företaget bidrar inte bara till den lokala ekonomin, utan spelar också en viktig roll i att designa miljövänliga förpackningslösningar."

borgmästare STEFAN Bohlen är gäst

Verkställande direktörerna Jörg och Andreas Mühlenberg var nöjda med besöket och möjligheten att presentera sitt arbete för borgmästaren. ”Med vårt fokus på tillväxt och innovation har vi kontinuerligt investerat i våra produktionsanläggningar de senaste åren. Vi är glada över att borgmästare Bohlen stöder och erkänner denna utveckling, säger de verkställande direktörerna.

Borgmästarens besök markerar ytterligare ett positivt samarbete mellan NOVAPOR och staden Kaltenkirchen. Staden erkänner inte bara företagets engagemang för den lokala ekonomin, utan också hans hållbara metoder och producera innovativa lösningar. NOVAPOR förblir därför inte bara en betydande aktör i Kaltenkirchens entreprenörslandskap, utan också en pionjär inom området för miljövänliga förpackningar och transportlösningar.

Dela detta meddelande

Facebook
LinkedIn
E-post
utskrift