Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

Kvalitet

NOVAPOR har producerat resursbesparande lösningar för ett brett spektrum av industrier sedan 1958. Som familjeföretag är våra kunders och partners tillfredsställelse vår högsta prioritet. Novapor arbetar med ett kvalitetsledningssystem som gör det möjligt för oss att uppfylla vår vision och våra värderingar. Interna processer och rutiner utgör det ramverk inom vilket varje medarbetare kan producera kvalitetsprodukter och förbättra affärsprocesser.

kvalitet 2A

SKUMFÖRPACKNING AV HÖGSTA KVALITET

Genom användning av högkvalitativa material och kvalificerade medarbetare har NOVAPOR etablerat sig inom området förpackningar och producera tekniska skum gjort ett namn som står för bra kvalitet till rimliga priser. Processerna granskas och optimeras ständigt för att NOVAPOR även i framtiden ska stå för god kvalitet med hög serviceinriktning. NOVAPOR arbetar med stor passion för att uppnå en hög kundnöjdhet.

Kvalitet är ingen slump

Hos Novapor går inte teknik och hantverk hand i hand. Tvärtom är det kombinationen av tradition och innovation som driver våra framsteg.

På Novapor står inte teknik och hantverk sida vid sida.

Tvärtom så är det kombinationen av tradition och innovation som driver oss framåt.

CERTIFIERING AV NOVAPOR

NOVAPOR processer har certifierats enligt DIN ISO 9001 i många år. Detta säkerställer en hög kvalitetssäkring inom alla delar av företaget. Kvaliteten revideras och kontrolleras därför internt/externt flera gånger per år. Certifikatet kan du ladda ner här

År 2021 erhöll vi framgångsrikt certifiering inom området miljöledning enligt DIN EN ISO 14001:2015.

dekra tyska

VÅR KVALITETSPOLICY

kvalitet 4

Med våra förpackningar ser vi till att många människor i världen får fram sina produkter oskadda!

Vi vill tillfredsställa våra kunder med hög kvalitet och utmärkt service!

kvalitet 5
kvalitet 6

Vi värnar om miljön genom att spara på resurserna med hjälp av återvinningsbara material och återanvändbara förpackningar.

Vi vill övertyga nya kunder och skapa fler jobb i regionen.

kvalitet 8
kvalitet 7

Vi vill ständigt förbättra oss och undvika misstag! Endast som ett team kan vi uppnå våra mål!

Vill du veta mer om NOVAPOR?