Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

Exportförpackningar

Säkert och tryggt på alla sätt

TRANSPORTFÖRPACKNINGAR: EN VÄSENTLIG DEL AV TRANSPORTKEDJAN

Skadefri frakt är viktig på långa transportvägar. Transportskador är inte bara dyra utan också tidskrävande. För att säkert kunna transportera känsliga maskiner och stora komponenter över hela världen utvecklar vi innovativa exportförpackningslösningar. Våra förpackningar erbjuder en hög skyddsnivå för att säkerställa att produkter når sin destination oskadade, vilket ökar kundnöjdheten.

Trälåda Novapor skumförpackning, återvinningsbar, skumstoppning för exportförpackningar, fraktförpackningar
Exportförpackning Novapor skum trälåda

EXPORTFÖRPACKNING: OPTIMALT SKYDD

Belastningen på transportvägar blir allt större, så det är viktigt att produkter och maskiner är optimalt skyddade. Exportförpackningar tillverkas vanligtvis av starka material som trä, wellpapp, plast eller skum. Valet av material beror på produktens specifika krav och transportsätt. Exportförpackningar är utformade för att säkert hålla produkterna på plats för att minimera rörelse under transport. De erbjuder också skydd mot stötar, vibrationer och väder och vind.

Säkert transportskyddad tack vare NOVAPOR

SKYDDA MILJÖN

Vi utvecklar förpackningar för export i enlighet med de senaste miljöstandarderna och uppmärksammar användningen av återvinningsbara och lätta material, som ger bästa möjliga skydd under transport.

MINDRE KOSTNADER GENOM PROCESSOPTIMERING

Exportpackaging är specialiserade förpackningslösningar utformade för att säkert förpacka varor och produkter för internationella transporter. Eftersom export ofta innebär längre rutter och olika transportsätt, är noggrann och robust förpackning avgörande för att säkerställa att produkterna är väl skyddade under hela fraktprocessen. För att säkerställa bästa möjliga process granskas inte bara förpackningen utan framför allt förpackningsprocessen. Genom processoptimering och effektiva förpackningsprocesser kan stora besparingspotentialer avslöjas och realiseras.

Novapor skumförpackningar transportsäkerhet

Novapor

Innovation är vårt namn