Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

Primärförpackning Sekundärförpackning Tertiärförpackning Novapor skumlådor

Vad är primär, sekundär och tertiär förpackning? NOVAPOR Guide för de 3 förpackningsnivåerna

Facebook
LinkedIn
E-post
utskrift

Förpackningar spelar en avgörande roll för logistik och skydd av produkter under transport och lagring. Man hör ofta termer som primärförpackning, sekundärförpackning och tertiärförpackning, men exakt vad betyder de? I det här blogginlägget vill vi på NOVAPOR belysa saken och ge dig en enkel förklaring av dessa termer.

 

De DIN 55404 definierar standarder för förpackningar och möjliggör enhetlig bedömning och klassificering av förpackningar enligt olika kriterier, inklusive primär, sekundär och tertiär förpackning. Primärförpackning enligt DIN 55404 är den som kommer i direkt kontakt med produkten och skyddar den. Sekundärförpackningar fungerar som skydd eller transportmedel för primärförpackningen och själva produkten Tertiärförpackningar buntar ihop flera förpackningsenheter till en lastenhet, vilket gör det lättare att transportera och lagra stora mängder gods. Genom att följa DIN 55404 kan företag säkerställa att deras förpackningar uppfyller kvalitets-, säkerhets- och miljöskyddskrav och säkerställer effektiv hantering och logistik.

Primär förpackning

Primärförpackningar är det första lagret av förpackningar som direkt omger produkten. Den är i direkt kontakt med produkten och används främst för att skydda, presentera och märka produkten. Typiska exempel på primärförpackningar är plastbehållare, flaskor, burkar, lådor eller skuminsatser som skyddar känsliga produkter från transportskador.

 

På NOVAPOR erbjuder vi en mängd olika primära förpackningslösningar, inklusive skräddarsydda skuminsatser utformade specifikt för att möta våra kunders individuella behov. Dessa insatser erbjuder inte bara ett effektivt skydd för känsliga produkter, utan också en attraktiv presentation.

Primärförpackning Sekundärförpackning Tertiärförpackning NOVAPOR skumlådor

Vilka är typiska exempel på primärförpackningar?

 • Plastpåse - Plastpåsar gjorda av PE eller PP, som platta påsar eller som boxhuvar, används för en mängd olika produkter, inklusive mat, kosmetika, rengöringsprodukter och medicinska produkter. De erbjuder en flexibel förpackningslösning som är lätt att transportera och lagra. De skyddar mot damm och andra yttre påverkan. Om det måste vara särskilt rent, så är vårt Renrumslösningar rätt lösning för ditt projekt.
 
 • Kartongförpackningar – Förpackningslösningar Kartong låda kan användas som primärförpackning på en mängd olika sätt. Oavsett som en enkel låda, som ett fack eller som en hopfällbar lösning för att stoppa produkten som ska transporteras.
 
 • Skuminsatser – Skuminsatser används i förpackning av känsliga produkter som elektroniska apparater, medicintekniska produkter och glasvaror. De tillhandahåller en stötdämpande förpackningslösning som skyddar produkten från skador under transport.
Primärförpackning Sekundärförpackning Tertiärförpackning NOVAPOR skumlådor

Vilka är huvudförpackningarnas uppgifter?

Primärförpackningar spelar en avgörande roll för alla produkter, och säkerställer att den kan identifieras i enlighet med gällande bestämmelser och tillhandahåller viktig användningsinformation. Dessutom bör det lyfta fram varumärkets identitet och ge en tilltalande presentation för konsumenten.

En annan viktig aspekt är förpackningens stabilitet vid försäljningsstället i butiken för att säkerställa att produkten förvaras säkert och inte faller. Samtidigt bör primärförpackningen säkerställa tillräcklig isolering av innehållet för att bibehålla produktens kvalitet. Dessutom är det viktigt att primärförpackningen skyddar produkten med så lite material som möjligt för att spara resurser och minska avfallet. En effektiv förpackningslösning minimerar det ekologiska fotavtrycket och bidrar till hållbarhet.

 

 

Sammantaget är primärförpackning en viktig del av produktdesign och marknadsföringsstrategi. Det spelar en viktig roll för att säkerställa produktens kvalitet, säkerhet och attraktivitet och möta konsumenternas behov. På NOVAPOR erbjuder vi skräddarsydda primära förpackningslösningar som är skräddarsydda efter våra kunders specifika krav och hjälper till att presentera och skydda deras produkter på ett optimalt sätt.

Primärförpackning Sekundärförpackning Tertiärförpackning NOVAPOR skumlådor
Primärförpackning Sekundärförpackning Tertiärförpackning NOVAPOR skumlådor
Primärförpackning Sekundärförpackning Tertiärförpackning NOVAPOR skumlådor

Sekundärförpackning

Sekundärförpackning är det andra lagret av förpackningar och omsluter primärförpackningen utan att ha direktkontakt med själva produkten. Sekundärförpackningar används ofta som skyddsmedel vid transport, hantering och lagring av produkter. Typiska exempel på sekundära förpackningar inkluderar kartonger, wellpappkartonger, krympplast och brickor.

 

På NOVAPOR erbjuder vi ett brett utbud av sekundära förpackningslösningar, inklusive kundanpassade korrugerade ytterförpackningar. Dessa förpackningar ger inte bara ytterligare skydd för produkterna inuti, utan de kan också anpassas med speciella tryck- och varumärkesalternativ för att förstärka våra kunders varumärkesidentitet.

Primärförpackning Sekundärförpackning Tertiärförpackning NOVAPOR skumlådor

Vilka är typiska exempel på sekundärförpackningar?

 • Korrugerade lådor: Dessa lådor används ofta som ytterförpackningar för primärförpackningar som skuminlägg, vikningslösningar av kartong eller plastpåsar.De ger extra skydd under transport och förvaring. De kan också skrivas ut med varumärkesbudskap.
 
 • Trälådor: Träbackar används ofta som robusta sekundärförpackningar för tunga eller skrymmande produkter. De erbjuder utmärkt skydd och är idealiska för transport av ömtåliga eller värdefulla varor. De Träemballage kan optimalt utrustas med skumvaddering för att säkerställa optimalt skydd under transport.
 
 • Brickor: brickor är platta, rektangulära behållare av plast eller kartong som används för att säkert hålla och transportera flera produkter. De används ofta inom maskinteknik, medicinteknik eller elektronikindustrin.
 
 • Transportväska: Transportväskor är specialdesignade behållare tillverkade av robusta material som plast eller aluminium som används för att säkert transportera känslig eller dyr utrustning. De erbjuder tillförlitligt skydd mot stötar, damm och fukt. De är idealiska för att transportera verktyg, mätinstrument och elektroniska apparater. Som regel kommer de att göra det transportväska utrustad med en skuminsats.
Primärförpackning Sekundärförpackning Tertiärförpackning NOVAPOR skumlådor

Dessa exempel illustrerar mångfalden av sekundära förpackningar och dess viktiga roll för att skydda och transportera produkter. På NOVAPOR erbjuder vi skräddarsydda sekundära förpackningslösningar som är skräddarsydda för våra kunders individuella krav och hjälper till att hålla deras produkter säkra och säkra.

Vilka är uppgifterna för sekundära förpackningar?

 • Skydd av produkten:Sekundärförpackning ger ytterligare skydd för produkten under transport, lagring och hantering. Det minimerar risken för skada, kontaminering eller förlust och hjälper till att upprätthålla produktens kvalitet och integritet.
 
 • Stabilitet och hantering:

  Sekundärförpackningar bidrar till produktens stabilitet och gör den lättare att hantera. Det gör att produkten kan transporteras, förvaras och flyttas säkert utan att den faller, välter eller skadas.

 
 • Identifiering och märkning:

  Sekundärförpackningar hjälper ofta att identifiera och märka produkten. Den kan märkas med streckkodsetiketter, produktinformation, batchnummer och andra märkningar för att möjliggöra enkel spårning och identifiering.

 
 • Presentation och varumärke:

  Sekundärförpackningar erbjuder en möjlighet att presentera produkten på ett attraktivt sätt och stärka varumärkesidentiteten. Den kan tryckas med företagslogotyper, varumärken, färger och grafik för att göra produkten mer attraktiv och igenkännbar.

 
 • Samling och organisation:

  Sekundär förpackning gör att flera enheter av en produkt kan buntas och organiseras. Det gör det lättare att hantera produkter i stora mängder och hjälper till att effektivisera lagring och transport.

 

 • Miljöskydd:

  Sekundärförpackningar kan bidra till att minska miljöpåverkan genom att skydda produkten från skador och minimera avfall. Den kan tillverkas av återvinningsbart material, vilket bidrar till en mer hållbar förpackningslösning.

Tertiär förpackning

Tertiärförpackningar är det yttersta lagret av förpackningar och innehåller flera enheter sekundärförpackningar för att bilda en större lastenhet. Dessa förpackningar används främst för att underlätta transport och hantering av produkter och ge extra skydd under transport. Typiska exempel på tertiärförpackningar inkluderar pallar, containrar, krympplast och sträckfilm.

 

På NOVAPOR erbjuder vi en rad tertiära förpackningslösningar, inklusive sträckfilm och pallomslag, som hjälper till att säkerställa stabilitet och säkerhet för gods under transporten.

Primärförpackning Sekundärförpackning Tertiärförpackning NOVAPOR skumlådor

Vilka är typiska exempel på tertiärförpackningar?

 • Palllaster:

  En av de vanligaste formerna av tertiärförpackningar är palllaster, där produkter staplas på en pall och säkras med sträckfolie eller bandning. Dessa palllaster används ofta för att transportera stora mängder gods mellan leverantörer och distributörer eller mellan tillverkningsanläggningar och distributionscentra.

 
 • Fraktkartonger:

  Vid frakt av varor mellan företag används ofta speciella fraktlådor utformade för att transportera flera enheter av en produkt. Dessa lådor kan förses med speciella insatser eller stoppning för att skydda produkterna under transport.

 
 • Lastbärare och containrar: Specifik Lastbärare och containrar som nätlådor, plastlådor eller metallbehållare fungerar som tertiärförpackningar. De ger en stabil ram för transport och förvaring av gods och möjliggör effektiv hantering med gaffeltruckar eller kranar.
 
 • Bandning och buntning:

  Tertiärförpackningar kan också bestå av band, tejp eller nät som lindas runt en grupp produkter eller pallar för att hålla ihop dem och säkra dem. Dessa förpackningsmaterial ger extra stabilitet under transport och gör det lättare att hantera större mängder gods.

Primärförpackning Sekundärförpackning Tertiärförpackning NOVAPOR skumlådor
Primärförpackning Sekundärförpackning Tertiärförpackning NOVAPOR skumlådor
Primärförpackning Sekundärförpackning Tertiärförpackning NOVAPOR skumkartonger Vikbara containersystem

Vilka är uppgifterna för tertiärförpackningar?

Tertiärförpackningar fyller viktiga uppgifter inom området logistik och godstransport. I huvudsak används den för att kombinera flera sekundära förpackningar eller individuella förpackningar till en enda lastenhet. Här är några av de viktigaste uppgifterna och egenskaperna hos tertiärförpackningar:

 • Samling och konsolidering: Tertiärförpackningar paketerar flera sekundära förpackningar eller individuella förpackningar till en större enhet för att förenkla transport och lagring. Det gör att produkter kan hanteras och transporteras i större kvantiteter, vilket ökar effektiviteten och sänker kostnaderna.
 
 • Skydd mot yttre påverkan:

  Tertiärförpackningar ger extra skydd för de produkter som finns i under transport och lagring. Det skyddar produkterna från stötar, vibrationer, fukt och andra yttre påverkan som kan påverka deras kvalitet. Till exempel kan en boxhuva skydda en trälåda från fukt.

 
 • Stabilitet och säkerhet:

  Tertiärförpackningar bidrar till lastenhetens stabilitet och förhindrar att produkterna i den glider, välter eller skadas under transporten. Det säkerställer säker hantering och transport av godset.

 
 • Identifiering och märkning:

  Tertiärförpackningar kan förses med information som streckkodsetiketter, fraktsedlar, fraktetiketter och andra märkningar för att möjliggöra enkel identifiering och spårning av varor. Detta förenklar logistikprocesserna och bidrar till transportens effektivitet.

 
 • Sabotagesäkerhet:

  Tertiärförpackningar kan hjälpa till att garantera säkerheten för varor under transport genom att skydda mot obehörig åtkomst eller manipulering. Den kan vara försedd med säkerhetsplomber eller förslutningar för att säkerställa att godset förblir intakt under transporten. Detta är särskilt viktigt för internationell sjöfart och tullsäkerhet.

 
 • Hållbarhet:

  Tertiärförpackningar kan tillverkas av återvinningsbara material och bidra till att minska miljöpåverkan. Det gör att förpackningsmaterial kan användas effektivt och avfall minimeras, vilket bidrar till en mer hållbar förpackningslösning.

Primärförpackning Sekundärförpackning Tertiärförpackning NOVAPOR skumlådor
Primär förpackning
Primärförpackning Sekundärförpackning Tertiärförpackning NOVAPOR skumlådor
Sekundärförpackning
Primärförpackning Sekundärförpackning Tertiärförpackning NOVAPOR skumlådor
Tertiär förpackning

3 anledningar till varför NOVAPOR är rätt partner för primär-, sekundär- och tertiärförpackningar

NOVAPOR är den idealiska partnern för dina primära, sekundära och tertiära förpackningar av flera skäl.

1

Vi erbjuder dig en heltäckande one-stop-lösning, vilket innebär att vi kan täcka dina förpackningsbehov från primärförpackning till tertiärförpackning. Detta förenklar inte bara processen för dig, utan säkerställer också sömlös integration och optimalt samarbete mellan de olika förpackningsnivåerna.

2

Vi förlitar oss på en smart kombination av material och design för att skapa effektiva förpackningslösningar. Detta gör att vi kan spara material samtidigt som vi säkerställer din förpacknings funktionalitet och säkerhet.

3

Vi integrerar primära, sekundära och tertiära förpackningar i intelligenta system som möjliggör smidiga processer och optimerar hela förpackningsprocessen. Detta gör att vi kan säkerställa att dina produkter inte bara skyddas, utan också lagras, transporteras och presenteras effektivt.

Slutligen lägger vi stor vikt vid hållbarhet och miljövänlighet. Genom smarta system och design kan vi ofta undvika att använda lim, vilket inte bara underlättar återvinningen utan också bidrar till mer miljövänliga förpackningar. Med NOVAPOR som din partner kan du lita på högkvalitativa, effektiva och hållbara förpackningslösningar som uppfyller dina krav och optimalt presenterar och skyddar dina produkter.

Primärförpackning Sekundärförpackning Tertiärförpackning NOVAPOR skumlådor
Primärförpackning Sekundärförpackning Tertiärförpackning NOVAPOR skumlådor

Kvalitet, hållbarhet och innovation

Primärförpackningar, sekundära förpackningar och tertiära förpackningar spelar en viktig roll i förpackningsprocessen och hjälper till att hålla produkterna säkra. Med NOVAPOR har du den optimala partnern för utveckling och produktion av skräddarsydda primärförpackningar, sekundärförpackningar och tertiärförpackningar. Med vårt omfattande kunnande och många års erfarenhet erbjuder vi en A-Z-lösning för alla förpackningsbehov.

 

 

Vi stöttar våra kunder från idé till implementering och kan ge råd och utveckling inom alla områden. Oavsett om det handlar om att skydda känsliga produkter i säkra primärförpackningar, optimera sekundärförpackningar för transport eller designa komplexa tertiärförpackningar för logistik - NOVAPOR är partnern vid din sida.

 

Vårt engagemang för kvalitet, hållbarhet och innovation gör oss till en pålitlig partner för företag i olika branscher. Vi förstår våra kunders behov och erbjuder skräddarsydda lösningar som möter deras krav och optimalt presenterar och skyddar deras produkter.

 

 

Med NOVAPOR har du en partner vid din sida som inte bara förser dig med högkvalitativa förpackningar, utan också erbjuder mervärde genom omfattande rådgivning, kreativ utveckling och pålitlig service. Vi ser fram emot att höra från dig och förverkliga ditt nästa projekt med dig.

 

Dela detta meddelande

Facebook
LinkedIn
E-post
utskrift