Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

Förpackningstest och transportsimulering

Transportskador är extremt kostsamma och minskar kundnöjdheten. Med hjälp av förpackningstestmetoder kan du fastställa hur din förpackning presterar under transport och identifiera var förbättringar behövs.

TEST AV FÖRPACKNINGSMATERIAL

Idag utsätts förpackningar för extrema påfrestningar inom väg-, flyg- och sjötransporter. Det kan vara påfrestningar som är vanliga vid lagring eller transport – såsom staplingstryck, stötar eller vibrationer, extrema temperaturer och luftfuktighet.

En lång rad specifika tester kan utföras för att kontrollera förpackningens lämplighet.

Novapor förpackningstest och transportsimulering

 Bland annat genomförs följande förpackningstester och transportsimuleringar:

Novapor skumförpackningar transportsäkerhet

Vibrationstest

Chocktesttest

Stöttest

kompressionstest

Kompressionstest

Kipp falltest 1

Luta och tappa

Miljötestning

Miljöbedömning

Dessa tester säkerställer att förpackningen skyddar dina produkter från skador under transporten. Din förpackning testas i ett certifierat testlaboratorium som tillhör International Safe Transit Association (ISTA), och en globalt erkänd rapport om resultatet av testet utdelas.

Förpackningstest 1
Förpackningstest 3
Förpackningstest 2
Förpackningstest 4

Novapor

Innovation är vårt namn