Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

Novapor Hans Lau (GmbH & Co) KG har åtagit sig att hålla denna webbplats uppdaterad och korrekt. Om du ändå skulle stöta på något som är felaktigt eller inaktuellt skulle vi uppskatta om du kunde meddela oss detta. Vänligen ange var på webbplatsen du läste informationen. Vi kommer sedan att titta på detta så snart som möjligt. Vänligen skicka ditt svar via e-post till: info@novapor.de.

Vi ansvarar inte för förlust till följd av felaktigheter eller ofullständighet, och inte heller för förluster till följd av problem orsakade av eller inneboende i spridning av information via internet, såsom störningar eller avbrott. När vi använder webbformulär strävar vi efter att begränsa antalet obligatoriska fält till ett minimum. För eventuella förluster som uppstår till följd av användningen av data, råd eller idéer som tillhandahålls av eller på uppdrag av Novapor Hans Lau (GmbH & Co) KG via denna webbplats, tar Novapor Hans Lau (GmbH & Co) KG inget ansvar.

Tillkännagivande av webbplatsen och alla dess komponenter (inklusive forum) är föremål för villkor. Bara användningen från webbplatsen innebär att man till och accepterar användningsvillkor.

Svar och förfrågningar om integrerar sådana skickas via e-post eller via webbformulär behandlas på samma satt som brev. Det är rätt att du kan förvänta dig ett svar från oss senast inom en månad. Vid komplicerade förfrågningar meddelar vi dig inom en månad om vi behöver högst tre månader.

Alla personuppgifter som du oss i samband med ditt svar eller din begäran om information kommer endast att anvandas i enlighet med vår integritetspolicy.

Novapor Hans Lau (GmbH & Co) KG ska göra alla rimliga ansträngningar för att skydda sina system mot alla tidigare av olalig användning. Novapor Hans Lau (GmbH & Co) KG ska vidta lampliga tekniska och organisatoriska åtgärder för detta ändamål, med hänsyn till bland annat den senaste tekniken. Företaget ska dock inte vara ansvarig för någon som helst förlust, direkt eller indirekt, som en anvandare av webbplatsen lider till följd av att en tredje del anvander dess system på ett olagligt sätt.

Novapor Hans Lau (GmbH & Co) KG tar inget ansvar för innehållet på webbplatsen som det finns en hyperlänk eller annan handvisning till eller från. Produkter är alltid tjänster som ärver från tredje part ska omfattas av dessa tredje parters tillampliga villkor.

Våra anställda ska göra allt de kan för att garantera att vår webbplats är tillgänglig och för att kontinuerligt förbättra den. Även för personer som byter program är anledningen till detta att det finns funktionella hinder.

Webbplatsen är därför byggd enligt riktlinjerna för WCAG 2.1 nivå AA. Dessa riktlinjer är internationella överenskommelser om tillträde, hallbarhet, utbytbarhet och sökbarhet för webbplatser.

Alla immaterial rättighter till innehållet på then webbplats tillhör Novapor Hans Lau (GmbH & Co) KG.

Kopiering, spridning och all annan användning av materialet är inte tillåten utan skriftligt tillstånd från Novapor Hans Lau (GmbH & Co) KG, utom och endast i den mån det föreskrivs i bestämmelser i tvingande lagstiftning (t.ex. rätten att citera), på insidan av arket från detaljerna inuti.

Om du inte har några problem med webbsidan förrän i slutet av dagen, då har du kontakten med oss.