Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

Elektroteknik- och elektronikindustrin

Inom elektronikindustrin tillverkas olika komponenter i många varianter och storlekar. NOVAPOR ger säkerhet vid hantering av elektroniska komponenter. Från antistatiska mellanlager för bearbetning, till ESD-fraktförpackningar, till återanvändbara behållare med ESD-utrustning.

NOVAPOR förpackningslösningar för elektronikindustrin

Elektrisk industri 6

FÖRPACKNING AV ELEKTRONISKA KOMPONENTER

Från mikrochips till stora skärmar, många viktiga komponenter tillhör elindustrin. De känsliga produkterna är särskilt utsatta för elektrostatisk urladdning (ESD = elektrostatisk urladdning) under produktion, hantering och transport. NOVAPOR erbjuder den rätta ESD-förpackning Gjord efter mått för dig.

Elektrisk industri 4
esdsymb

ESD SNABB LEVERANSFÖRPACKNING

Våra är lämpliga för olika produktstorlekar 
Snabb leverans förpackning, för att täcka så många produkter som möjligt med ett paket. Detta är en slip-on box i kombination med ett mjukt profilskum eller NOVAPOR QUICK-PACK förpackningen. Om det inte finns någon lämplig storlek i standarden går det även att tillverka denna typ av förpackningar i nästan alla storlekar, efter dina individuella önskemål.

Elbranschen 7

Säker hantering av elektronik med NOVAPOR

Elindustri 2 e1694910832279

ESD ÅTERANVÄNDBAR FÖRPACKNING

NOVAPOR ESD flergångsförpackningar lämpar sig för återkommande interna och externa transporter av elektroniska komponenter. Med individuella behållarsystem kan förpackningsavfall minskas och processer och tider optimeras.

ESD-MATTOR FÖR ARBETSPLATSER

ESD-mattor är idealiska för att skydda komponenter från skadliga urladdningar vid ESD-monteringsstationer och vid arbete med elektroniska komponenter. Precis som monteringshjälpmedel kan olika geometrier tillverkas av antistatiska eller elektriskt ledande skumplast.

Elbranschen 9

Novapor

Innovation är vårt namn