Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

ESD-förpackning

Komplett skydd för elektrostatiskt känsliga produkter

VAD ÄR ESD?

Elektrostatiska urladdningar (ESD: elektrostatisk urladdning) kan orsaka skador på strukturella komponenter i elektriska apparater. Dessa kan orsakas av korta men högspänningspulser. Dessa urladdningar kan vara små, men de är tillräckligt för att skada känsliga elektroniska komponenter. I den Elektronikindustrin ESD kan leda till dyra fel, kvalitetsproblem och dataförlust. Det finns en risk att den elektroniska impulsen kan antända lättantändligt transporterat gods.

VARFÖR ANVÄNDA SIG AV ESD SKYDD?

ESD skydd har vanligtvis två uppgifter. En snabb urladdning bör undvikas och parasitisk laddning minimeras. Särskilt vid tillverkning av känsliga elektroniska komponenter kan dessa urladdningar leda till stora skador och onödiga kostnader.

Inom elektronikindustrin, till exempel, är skyddet av känsliga elektroniska komponenter av yttersta vikt för att säkerställa deras funktionalitet och kvalitet. ESD-skumförpackningar är en viktig lösning för att förhindra elektrostatisk urladdning och garantera säkerheten under transport och lagring.

ESD-förpackning Novapor-skum 13
esdsymb

VILKA SORTERS ESD SKYDD FÖR FÖRPACKNINGAR FINNS DET?

I en värld av ESD-skydd finns det skärmning (S för skärmning), ledande (D för avledande), statisk avledande (C för ledande) och isolerande material. Det är avgörande att rätt material väljs för förpackningen, anpassat till produkten. Med exemplet med ett batteri är det rätta valet antistatiskt skum. Medan ett ledande skum skulle vara en stor fara eftersom det skulle avleda energin från batteriet och skapa en explosionsrisk.

esdsymb

Vi ger dig råd om rätt val av ESD-förpackning

SÄKERT SKYDDAD MOT elektrostatiska urladdningar

Med individuella NOVAPOR ESD-kompatibla förpackningar säkerställer vi att dina känsliga och elektroniska komponenter inte skadas och anländer till sin destination i ett funktionellt skick. De erbjuder säkerhet, precision och organisation i branscher där noggrannhet och kvalitet är högsta prioritet. Med skräddarsydd ESD-VSkumförpackningar gör att företag kan se till att deras elektroniska produkter kommer fram till kunderna i perfekt skick och uppfyller förväntningarna på kvalitet och prestanda.

HKP_BOX, ESD-skum, ihålig kammarprofillåda förpackning_Novapor
ESD-förpackning Novapor-skum 9

ENGÅNGS- ELLER ÅTERANVÄNDNING?

Vi utvecklar ESD-lösningar för engångs- eller återanvändningsapplikationer, för säkra transporter över hela världen eller för interna processer. Från antistatiskt skum till elektriskt ledande staplingslådor erbjuder vi ett brett utbud av lösningar och material. NOVAPORs innovativa NOVAPOR ESD-förpackning hjälper dig att organisera elektroniska komponenter prydligt, vilket ökar effektiviteten vid lagring och under transport.

Novapor

Innovation är vårt namn