Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

Denna integritetspolicyuppdateringar senast den 5:e. mars År 2024 kommer det också att finnas ett permanent bidrag till den europeiska ekonomin och Schweiz.

I have the secretary policy redogör vi för vad vi gör med de uppgifter som vi får om dig via https://www.novapor.com/se. Vi rekommenderade att du läser sedan redogörelse noggrant. Vid vår behandling följer av Kraven i Lastiftningen om skydd a personuppgifter. Den inre björnen intetsägande annat att:

 • vi redogör tydligt för syftet med vilka vi behandlar personuppgifter. Detta gör vi genome forna integrity policy;
 • vi strävar efter att begränsa vår insamling from personal gifter till final de personal gifter som krävs för legitima ändamål;
 • vi begär först ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter i de case that kraver ditt samtycke;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver detta även av de parter som behandlade personuppgifter för vår räkning;
 • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller att få dem korrigerade eller raderade på din begäran.

Om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss.

1. Syfte, ytterligare gåvor och lagringsperioder

Vi kan samla in eller ta emot personlig information för ett antal syften som är kopplade till vår affärsverksamhet och kan inkludera följande: (klicka för att expandera)

2. Cookies

Vår webbplats alternativa cookies. Tidigare information om cookies, den är variabel cookiepolicy

3. Öva för öppna tliggörande av uppgifter

VI lämnar ut personuppgifter om vi är skyldiga Att lämna ut the lag eller domstolsbeslut, som Svar på ett brottskrämpande organ, i det mån det är tillte enligt Andra embankmenter i lay allmanna säkerheten.

From the or organisation of the object, it is also internal in the sammanslagning eller en förvärvad webbplats kan dina uppgifter avslöjas för våra rådgivare och några potentiella köpare och överlämnas till de nya ägarna.

Du kan också se databehandling med Google.

Google för inte använda uppgifterna för andra Google-tjänster.

Vi blockerar uppgifter om kompletta IP-adresser.

4. Sakerhet

Vi har åtagit oss att skydda personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsas till missbruk från och obehörig åtkomst till personuppgifter. Att säkerställer att endast nödvändiga personer har tillgång till dina uppgifter, att tillgången till dessa är skyddade och att våra säkerhetsåtgärder regelbundet ses över.

5. Tredje delar webbplatser

Denna Integrtetspolicy gäller inte för webbplatser från tredje del som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser den här webbplatsens integritetspolicy under tiden du ändrar denna webbplats.

6. Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss meddelar att det sker förändringar i integritetspolicyn. Vi rekommenderar att du läser reglerna och föreskrifterna för policyns integritet inför den eventuella förändringen. Dessutom kommer genom att aktivt informera dig när det är möjligt.

7. Tillgång till och ändring av dina uppgifter

Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Du kan kontakta oss om du har någon information. Du har följande rättigheter:

 • Du måste ha att få veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur längden de kommer att sparas.
 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi känner till.
 • Rätt till rättelse: Du måste meddela att du fyller i det, rättar det, för att din person ska ge bort eller blockera vägen.
 • Om du ger oss ditt sammet till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla detta sammet och få dina personuppgifter raderade.
 • Rätt att överföra dina uppgifter: Du har rätt att begära ut alla dina personuppgifter från den personuppgiftsansvariga och överföra dem i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att invända: Du kan behandla invända mot av dina uppgifter. Vi tar hansyn till detta, om det inre finnans motiv bör behandlas.

Eftersom du alltid är uppenbar mot vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar uppgifter om fel person.

8. Inlämning av klagomål

Om du inte är medveten om att du är nöjd med hanteringen (om du klagar på det) behandla det från din personliga gifter, bör du meddela att det inte är möjligt för dig att berätta om det.

9. Kontaktuppgifter

Novapor Nordic - NOVAPOR Hans Lau (GmbH & CO) KG
Fredericiagade 21B
7100 Vejle - DK
Tyskland
Webbplats: https://www.novapor.com/se
E-post: info@novapor.de
Telefonnummer: +49 4191 90 89 80

10. Dataförfrågningar

För de vanligaste förfrågningarna ärftliga juder vi dig också möjligheten att använda vårt formulär för dataförfrågning

×

Bilaga

Ansvarig instans i den mening som avses i dataskyddslagen:

NOVAPOR Hans Lau (GmbH & Co) KG

Fredericiagade 21B

7100 Vejle - DK

Tfn 49 4191 908980

nordic@novapor.com

Intern dataskyddskontakt

Julian Mühlenberg - julian.muehlenberg@novapor.de