Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

Renrumsskum

Lösningen för förpackningar med låg partikelhalt

Renrumsskumplast från NOVAPOR

Novapor renrumsskum är speciella skummaterial som är utvecklade och tillverkade för användning i renrumsmiljöer. Våra renrumsskum är tillverkade av material som inte producerar partiklar eller föroreningar och är designade för att ha låga avgasningsegenskaper.

Renrumsskum Novaporskum
Renrumsförpackningar Transportförpackningar för användning i rengjorda områden med Novapor renrumsskum

Minimera föroreningar

Rena rum är miljöer där koncentrationen av luftburna partiklar kontrolleras för att minimera förekomsten av föroreningar som potentiellt kan skada produkter eller processer som utförs i renrummet. Renrum används i en mängd olika industrier, inklusive elektroniktillverkning, läkemedel och bioteknik.

Renrumsskum för produktlösningar med låga partiklar och låggroddar

Dammfri produktförpackning

Renrumsskumplast används i renrum för en mängd olika tillämpningar, t.ex. förpackning och hantering av känsliga material, rengöring och avtorkning av ytor samt dämpning och skydd av känslig utrustning. De används också vid konstruktion av väggar och golv i renrum samt vid tillverkning av renrumshandskar och andra skyddskläder.

Renrumsskum Novapor-skum 5
Renrumsskum för förpackningar med låga halter av partiklar och bakterier

Specialskumplast för renrum

Exempel på populära skum för rena rum inkluderar: NOVAPOR plastazote och Evazote-skum. Dessa kan formas till önskade former med hjälp av olika tillverkningsprocesser såsom vattenstråle. Beroende på kundens önskemål kan vi enkelt rengöra skummet och packa dem i dammfria överdrag eller påsar, men komplex rengöring och förpackning kan även utföras i vårt moderna och fullt utrustade renrum Klass 7.

Novapor

Innovation är vårt namn