Tel. +45 4422 8980

 nordic@novapor.com

Miljöskydd

MILJÖVÄNLIGA ÅTERANVÄNDBARA FÖRPACKNINGAR FRÅN NOVAPOR

Engångsförpackningar är till största delen gjorda av 100% återvinningsbart skum. Dessa har ett stort återvunnet innehåll under produktionen. Återanvändbar och pendelförpackning är gjorda av högkvalitativa och hållbara material skum tillverkad.

mer miljöskydd
Återanvändbara förpackningar, lastbärare för industrin med skuminlägg, Eurocontainrar

Våra skumplast är:

Våra skumplast är:

VÅR MILJÖPOLICY

Våra partners och leverantörer är strikt utvalda enligt höga miljökrav.

miljöskydd 5
miljöskydd 6

Vi föredrar återanvändbara förpackningar och material med en god ekologisk balans.

Avfall och rester från tillverkning återvinns eller återanvänds, vilket minimerar avfallet.

miljöskydd 7
miljöskydd 8

Våra medarbetare utbildas regelbundet i miljöbeteende och ekologiskt tänkande.

Användningen av råvaror och energi är utformad för att vara så effektiv och miljövänlig som möjligt.

miljöskydd 9

FRAMGÅNGSRIK ISO 14001-CERTIFIERING

Att hushålla med resurser och hitta ekologiskt förnuftiga lösningar är ett viktigt ämne för oss. Vi har kontinuerligt optimerat våra arbetsprocesser i decennier för att kunna arbeta ännu mer effektivt och med mindre energiförbrukning. Vi har nu detta åtagande skriftligt: 2021 erhöll NOVAPOR framgångsrikt certifiering inom området miljöledning enligt DIN EN ISO 14001:2015. Certifikatet kan du ladda ner här

Vid behov kan ett officiellt förpackningstest genomföras. Teknisk dokumentation och förpackningsinstruktioner avrundar vårt erbjudande för komplett produktutveckling.

14001 eng tc p 1

Miljö och hållbarhet finns i vårt DNA

VÅRA NUVARANDE MILJÖSKYDDSPROJEKT

ÅTERVINNING AV ICKE TVÄRBUNDEN PE

En stor fördel med icke tvärbunden PE är att den kan återvinnas i det oändliga. NOVAPOR sätter stort värde på återvinning. Alla skumsticklingar samlas upp och rivs och komprimeras av en maskin. Ett partnerföretag samlar in trådarna och använder dem för att producera nya varor. Vi återvinner över 1000 m³ skum varje år!

miljöskydd 4
miljöskydd 3

ÅTERANVÄNDNING AV TVÄRBUNDEN PE

Tvärbunden PE kan inte återvinnas, men NOVAPOR är också verksamt här. En ung start-up som heter Zielscheibe.info samlar in överblivna tallrikar och sticklingar och bearbetar dem till mål. En win-win situation. Det finns inget onödigt slöseri och uppstarten behöver inte använda något nytt material!

ÅTERANVÄNDNING AV SKUMPLASTSKYDD

Under skumningsprocessen av PE-råmaterial bildas ett skumplastlager. I tillverkningsprocessen delas dessa vanligtvis av och har ingen användning. NOVAPOR har hittat ett partnerföretag som kan återanvända dessa lager. På så sätt skapas nya produkter av avfall. En seger för miljöskyddet!

miljöskydd 10
Novapor skumförpackning återvunnet skum återvunnet skum

ÅTERANVÄNDNING AV PE-SKUMPLAST

Ett annat projekt för att undvika avfall hos NOVAPOR är RE-USE-processen för skärrester. Alla andra skärrester, avfall och gamla förpackningar av tvärbunden PE samlas in och överlämnas till ett partnerföretag. Företaget använder PE-resterna för att bland annat producera underlaget för konstgräsplaner eller lekplatser. Avfall undviks och slöseri med nya resurser förhindras!

ÅTERANVÄNDBAR I STÄLLET FÖR ENGÅNGSBRUK

NOVAPOR arbetar flitigt med många av sina kunder på återanvändbara lösningar för att minska kostnaderna och undvika onödigt slöseri. Vi har till och med utvecklat ett pantsystem för B2C-området, där slutkunden skickar tillbaka den återanvändbara förpackningen till företaget och panten återbetalas.

miljöskydd 12

Vill du veta mer om NOVAPOR?